Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov Vytlačiť stránku / Print page

Návrh zákona ČPTStavDoručenýSchválenýPredkladateľKategória
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Daniela LIPŠICA, Richarda VAŠEČKU a Ľubomíra GALKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov 1604 Uzavretá úloha29. 05. 2015 Ľ. Galko, D. Lipšic, R. VašečkaNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra GALKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 1590 Uzavretá úloha28. 05. 2015 Ľ. GalkoNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany KIŠŠOVEJ a Ľubomíra GALKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 1524 Uzavretá úloha17. 04. 2015 Ľ. Galko, J. KiššováNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov 1518 Uzavretá úloha17. 04. 2015 Ľ. Galko, J. Kiššová, J. Mihál, L. Ďuriš Nicholsonová, M. Poliačik, P. Osuský, E. Jurzyca, J. DrobaNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Daniela LIPŠICA, Igora MATOVIČA a Ľubomíra GALKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1486 Uzavretá úloha08. 04. 2015 Ľ. Galko, D. Lipšic, I. MatovičNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 1452 Uzavretá úloha20. 02. 2015 Ľ. Galko, J. Kiššová, J. Mihál, L. Ďuriš Nicholsonová, P. Osuský, M. Poliačik, E. Jurzyca, J. DrobaNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany KIŠŠOVEJ a Ľubomíra GALKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov 1385 Uzavretá úloha09. 01. 2015 Ľ. Galko, J. KiššováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána FIGEĽA, Bélu BUGÁRA, Jozefa MIHÁLA, Igora MATOVIČA, Ľudovíta KANÍKA, Juraja MIŠKOVA a ďalších na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii 1240 Uzavretá úloha26. 09. 2014 J. Figeľ, P. Zajac, J. Mikloško, E. Pfundtner, A. Přidal, P. Muránsky, M. Gibalová, M. Fronc, J. Bobík, J. Brocka, P. Abrhan, P. Hrušovský, I. Uhliarik, I. Švejna, F. Šebej, L. Sólymos, B. Bugár, T. Bastrnák, P. Vörös, E. Jakab, Á. Érsek, Z. Simon, Ústavný zákon
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom zo 16. októbra 2014 svoj návrh zákona späť.) 1224 Uzavretá úloha25. 09. 2014 Ľ. Galko, J. Kiššová, J. Mihál, L. Ďuriš Nicholsonová, P. Osuský, M. PoliačikNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany KIŠŠOVEJ a Ľubomíra GALKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov 1205 Uzavretá úloha23. 09. 2014 Ľ. Galko, J. KiššováNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 1185 Uzavretá úloha17. 09. 2014 Ľ. Galko, J. Kiššová, L. Ďuriš Nicholsonová, J. Mihál, P. Osuský, M. PoliačikÚstavný zákon
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra GALKA a Richarda VAŠEČKU na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1179 Uzavretá úloha11. 09. 2014 Ľ. Galko, R. VašečkaNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom zo 16. septembra 2014 svoj návrh zákona späť.) 1099 Uzavretá úloha24. 07. 2014 Ľ. Galko, J. Kiššová, J. Mihál, L. Ďuriš Nicholsonová, P. Osuský, M. PoliačikÚstavný zákon
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra GALKA a Richarda VAŠEČKU na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom z 10. septembra 2014 svoj návrh zákona späť.) 1096 Uzavretá úloha11. 07. 2014 Ľ. Galko, R. VašečkaNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra GALKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 1068 Uzavretá úloha06. 06. 2014 Ľ. GalkoNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra GALKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (Navrhovateľ vzal listom zo 6. júna 2014 svoj návrh zákona späť.) 980 Uzavretá úloha23. 04. 2014 Ľ. GalkoNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra GALKA, Lucie NICHOLSONOVEJ a Martina POLIAČIKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom z 21. marca 2014 svoj návrh zákona späť.) 920 Uzavretá úloha28. 02. 2014 Ľ. Galko, L. Ďuriš Nicholsonová, M. PoliačikNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra GALKA a Lucie NICHOLSONOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov 898 Uzavretá úloha27. 02. 2014 Ľ. Galko, L. Ďuriš NicholsonováNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra GALKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 849 Uzavretá úloha10. 01. 2014 Ľ. GalkoNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k aktuálnej situácii v Slovenskej republike v oblasti pôsobenia nebankových spoločností a enormného nárastu exekučných podaní 818 Evidencia10. 12. 2013 Ľ. Galko, D. Lipšic, J. ViskupičIný typ
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra GALKA a Richarda VAŠEČKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov 792 Uzavretá úloha08. 11. 2013 Ľ. Galko, R. VašečkaNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra GALKA a Richarda SULÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 744 Uzavretá úloha27. 09. 2013 Ľ. Galko, R. SulíkNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda SULÍKA, Jozefa MIHÁLA a Ľubomíra GALKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 677 Uzavretá úloha15. 08. 2013 Ľ. Galko, J. Mihál, R. SulíkNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda SULÍKA, Ľubomíra GALKA, Jozefa KOLLÁRA a Daniela KRAJCERA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom z 15. mája 2012 svoj návrh zákona späť.) 33 Uzavretá úloha17. 04. 2012 Ľ. Galko, J. Kollár, D. Krajcer, R. SulíkNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda SULÍKA, Ľubomíra GALKA, Jozefa KOLLÁRA a Daniela KRAJCERA na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom z 15. mája 2012 svoj návrh zákona späť.) 32 Uzavretá úloha17. 04. 2012 Ľ. Galko, J. Kollár, D. Krajcer, R. SulíkÚstavný zákon
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda SULÍKA, Juraja MIŠKOVA, Ľubomíra GALKA a Daniela KRAJCERA na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 31 Uzavretá úloha17. 04. 2012 Ľ. Galko, D. Krajcer, J. Miškov, R. SulíkÚstavný zákon

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.