Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov Vytlačiť stránku / Print page

Návrh zákona ČPTStavDoručenýSchválenýPredkladateľKategória
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 1654 Uzavretá úloha17. 07. 2015 M. BeblavýNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO a Martina FEDORA na vydanie zákona o majetkových priznaniach niektorých verejných činiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1531 Uzavretá úloha17. 04. 2015 M. Beblavý, M. FedorNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. 1492 Uzavretá úloha13. 04. 2015 M. Beblavý, G. Gál, M. Kadúc, M. Poliačik, A. Přidal, L. ŽitňanskáÚstavný zákon
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO a Martina FEDORA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 1487 Uzavretá úloha08. 04. 2015 M. Beblavý, M. FedorNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO a Martina FEDORA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 1454 Uzavretá úloha20. 02. 2015 M. Beblavý, M. FedorNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov 1362 Uzavretá úloha08. 01. 2015 M. BeblavýNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO na vydanie zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa finančnej pomoci územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o finančnej pomoci obciam) 1309 Uzavretá úloha07. 11. 2014 M. BeblavýNávrh nového zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov 1256 Uzavretá úloha26. 09. 2014 M. BeblavýNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov 1255 Uzavretá úloha26. 09. 2014 M. BeblavýNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov 1254 Uzavretá úloha26. 09. 2014 M. BeblavýNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 1253 Uzavretá úloha26. 09. 2014 M. BeblavýNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 1252 Uzavretá úloha26. 09. 2014 M. BeblavýNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 1251 Uzavretá úloha26. 09. 2014 M. BeblavýNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z. 1250 Uzavretá úloha26. 09. 2014 M. BeblavýNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (Navrhovatelia vzali listom z 10. decembra 2014 svoj návrh zákona späť.) 1241 Uzavretá úloha26. 09. 2014 M. Beblavý, G. Gál, M. Kadúc, M. Poliačik, A. Přidal, L. ŽitňanskáÚstavný zákon
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO na vydanie zákona o zabezpečení predškolskej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1228 Uzavretá úloha25. 09. 2014 M. BeblavýNávrh nového zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO a Lucie ŽITŇANSKEJ na vydanie zákona o ochrane národnej bezpečnosti pri zmene vlastníctva strategického majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1227 Uzavretá úloha25. 09. 2014 M. Beblavý, L. ŽitňanskáNávrh nového zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO a Lucie ŽITŇANSKEJ na vydanie zákona o ochrane národnej bezpečnosti pri zmene vlastníctva strategického majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Navrhovatelia vzali listom z 10. septembra 2014 svoj návrh zákona späť.) 1108 Uzavretá úloha19. 08. 2014 M. Beblavý, L. ŽitňanskáNávrh nového zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov 1073 Uzavretá úloha06. 06. 2014 M. BeblavýNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1072 Uzavretá úloha06. 06. 2014 M. BeblavýNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 1010 Uzavretá úloha25. 04. 2014 M. BeblavýNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1009 Uzavretá úloha25. 04. 2014 M. BeblavýNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov 933 Uzavretá úloha28. 02. 2014 M. Beblavý, Á. Érsek, M. Fronc, M. Poliačik, J. ŽitňanskáNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 932 Uzavretá úloha28. 02. 2014 M. Beblavý, Á. Érsek, M. Fronc, M. Poliačik, J. ŽitňanskáNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 931 Uzavretá úloha28. 02. 2014 M. Beblavý, Á. Érsek, M. Fronc, M. Poliačik, J. ŽitňanskáNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 930 Uzavretá úloha28. 02. 2014 M. Beblavý, Á. Érsek, M. Fronc, M. Poliačik, J. ŽitňanskáNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 929 Uzavretá úloha28. 02. 2014 M. Beblavý, Á. Érsek, M. Fronc, M. Poliačik, J. ŽitňanskáNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 928 Uzavretá úloha28. 02. 2014 M. Beblavý, Á. Érsek, M. Fronc, M. Poliačik, J. ŽitňanskáNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 927 Uzavretá úloha28. 02. 2014 M. Beblavý, Á. Érsek, M. Fronc, M. Poliačik, J. ŽitňanskáNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 926 Uzavretá úloha28. 02. 2014 M. Beblavý, Á. Érsek, M. Fronc, M. Poliačik, J. ŽitňanskáNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom z 5. júna 2014 svoj návrh zákona späť.) 925 Uzavretá úloha28. 02. 2014 M. Beblavý, Á. Érsek, M. Fronc, M. Poliačik, J. ŽitňanskáNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lucie ŽITŇANSKEJ a Miroslava BEBLAVÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 838 Uzavretá úloha08. 01. 2014 M. Beblavý, L. ŽitňanskáNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lucie ŽITŇANSKEJ a Miroslava BEBLAVÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 837 Uzavretá úloha08. 01. 2014 M. Beblavý, L. ŽitňanskáNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lucie ŽITŇANSKEJ a Miroslava BEBLAVÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov 836 Uzavretá úloha08. 01. 2014 M. Beblavý, L. ŽitňanskáNovela zákona
Vzdanie sa funkcie predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií a návrh na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť (tlač 822) 822 Evidencia17. 12. 2013 M. BeblavýIný typ
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. 735 Uzavretá úloha26. 09. 2013 M. Beblavý, M. Kadúc, M. Poliačik, A. Přidal, L. Sólymos, L. ŽitňanskáÚstavný zákon
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lucie ŽITŇANSKEJ, Juraja MIŠKOVA a Miroslava BEBLAVÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov 374 Uzavretá úloha11. 01. 2013 M. Beblavý, J. Miškov, L. ŽitňanskáNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO a Magdalény VÁŠÁRYOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 316 Uzavretá úloha09. 11. 2012 M. Beblavý, M. VášáryováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO a Lucie ŽITŇANSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 254 Uzavretá úloha28. 09. 2012 M. Beblavý, L. ŽitňanskáNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Navrhovateľ vzal listom z 26. 7. 2012 svoj návrh zákona späť.) 96 Uzavretá úloha01. 06. 2012 M. BeblavýNovela zákona

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.