Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov Vytlačiť stránku / Print page

Návrh zákona ČPTStavDoručenýSchválenýPredkladateľKategória
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín 1760 Uzavretá úloha28. 08. 2015 B. Bugár, T. Bastrnák, G. Csicsai, Á. Érsek, R. Chmel, G. Gál, E. Jakab, E. Pfundtner, F. Šebej, L. Sólymos, L. Žitňanská, P. VörösNávrh nového zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Árpáda ÉRSEKA, Bélu BUGÁRA a Eleméra JAKABA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1663 Uzavretá úloha14. 08. 2015 B. Bugár, Á. Érsek, E. JakabNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána FIGEĽA, Bélu BUGÁRA, Jozefa MIHÁLA, Igora MATOVIČA, Ľudovíta KANÍKA, Juraja MIŠKOVA a ďalších na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii 1240 Uzavretá úloha26. 09. 2014 J. Figeľ, P. Zajac, J. Mikloško, E. Pfundtner, A. Přidal, P. Muránsky, M. Gibalová, M. Fronc, J. Bobík, J. Brocka, P. Abrhan, P. Hrušovský, I. Uhliarik, I. Švejna, F. Šebej, L. Sólymos, B. Bugár, T. Bastrnák, P. Vörös, E. Jakab, Á. Érsek, Z. Simon, Ústavný zákon
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom z 10. septembra 2014 svoj návrh zákona späť.) 1145 Uzavretá úloha22. 08. 2014 Z. Simon, L. Sólymos, G. Gál, P. Vörös, T. Bastrnák, Á. Érsek, E. JakabNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 1056 Uzavretá úloha06. 06. 201416. 09. 2014I. Choma, E. Jakab, J. Mikuš, P. Muránsky, Ľ. Petrák, R. RašiNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Józsefa NAGYA a Eleméra JAKABA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 983 Uzavretá úloha24. 04. 201426. 06. 2014E. Jakab, J. NagyNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lászlóa SOLYMOSA, Bélu BUGÁRA, Eleméra JAKABA a Arpáda ÉRSEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 828 Uzavretá úloha03. 01. 2014 B. Bugár, Á. Érsek, E. Jakab, L. SólymosNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora GÁLA, Arpáda ÉRSEKA a Eleméra JAKABA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov 785 Uzavretá úloha07. 11. 2013 Á. Érsek, G. Gál, E. JakabNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora GÁLA, Arpáda ÉRSEKA a Eleméra JAKABA na vydanie ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 784 Uzavretá úloha07. 11. 2013 Á. Érsek, G. Gál, E. JakabÚstavný zákon
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Józsefa NAGYA, Tibora BASTRNÁKA a Eleméra JAKABA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 421 Uzavretá úloha22. 02. 2013 T. Bastrnák, E. Jakab, J. NagyNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Andreja HRNČIARA, Tibora BASTRNÁKA a Eleméra JAKABA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov 147 Uzavretá úloha06. 07. 201229. 10. 2012T. Bastrnák, A. Hrnčiar, E. JakabNovela zákona

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.