Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov Vytlačiť stránku / Print page

Návrh zákona ČPTStavDoručenýSchválenýPredkladateľKategória
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra GABURU na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 1465 Uzavretá úloha15. 01. 2010 P. GaburaÚstavný zákon
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra GABURU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 1464 Uzavretá úloha15. 01. 2010 P. GaburaNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra GABURU na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 1463 Uzavretá úloha15. 01. 2010 P. GaburaÚstavný zákon
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra GABURU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 1462 Uzavretá úloha15. 01. 2010 P. GaburaNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra GABURU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 1461 Uzavretá úloha15. 01. 2010 P. GaburaNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra GABURU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 1460 Uzavretá úloha15. 01. 2010 P. GaburaNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra GABURU na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 1342 Uzavretá úloha13. 11. 2009 P. GaburaÚstavný zákon
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra GABURU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 1161 Uzavretá úloha19. 08. 2009 P. GaburaNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra GABURU na vydanie zákona o solidarite 1160 Uzavretá úloha19. 08. 2009 P. GaburaNávrh nového zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra GABURU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 1097 Uzavretá úloha26. 05. 2009 P. GaburaNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra GABURU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 1096 Uzavretá úloha26. 05. 2009 P. GaburaNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra GABURU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 1095 Uzavretá úloha26. 05. 2009 P. GaburaNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra GABURU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov 1043 Uzavretá úloha30. 03. 2009 P. GaburaNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra GABURU na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. 1042 Uzavretá úloha30. 03. 2009 P. GaburaÚstavný zákon
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra GABURU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 906 Uzavretá úloha14. 01. 2009 P. GaburaNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra GABURU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 905 Uzavretá úloha14. 01. 2009 P. GaburaNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra GABURU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 847 Uzavretá úloha06. 11. 2008 P. GaburaNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra GABURU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 806 Uzavretá úloha03. 10. 2008 P. GaburaNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra GABURU na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 696 Uzavretá úloha03. 07. 2008 P. GaburaÚstavný zákon
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra GABURU na vydanie zákona, ktorým sa zrušuje zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 419/1991 Zb. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 695 Uzavretá úloha03. 07. 2008 P. GaburaNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra GABURU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 673 Uzavretá úloha30. 05. 2008 P. GaburaNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra GABURU na vydanie zákona, ktorým sa zrušuje zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 419/1991 Zb. 672 Uzavretá úloha30. 05. 2008 P. GaburaNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra GABURU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 671 Uzavretá úloha30. 05. 2008 P. GaburaNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra GABURU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 726/2004 Z. z. o poskytnutí jednorazového peňažného príspevku osobám zaradeným v rokoch 1948 až 1954 do vojenských táborov nútených prác a pozostalým manželkám po týchto osobách v znení zákona č. 612/2005 Z. z. 288 Uzavretá úloha19. 04. 2007 P. GaburaNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra GABURU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 726/2004 Z. z. o poskytnutí jednorazového peňažného príspevku osobám zaradeným v rokoch 1948 až 1954 do vojenských táborov nútených prác a pozostalým manželkám po týchto osobách v znení zákona č. 612/2005 Z. z. 82 Uzavretá úloha28. 09. 2006 P. GaburaNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra GABURU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 726/2004 Z. z. o poskytnutí jednorazového peňažného príspevku osobám zaradeným v rokoch 1948 až 1954 do vojenských táborov nútených prác a pozostalým manželkám po týchto osobách v znení zákona č. 612/2005 Z. z. 56 Uzavretá úloha18. 08. 2006 P. GaburaNovela zákona

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.