Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov Vytlačiť stránku / Print page

Návrh zákona ČPTStavDoručenýSchválenýPredkladateľKategória
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Júliusa BROCKU, Moniky GIBALOVEJ, Pavla HRUŠOVSKÉHO a Márie SABOLOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 1325 Uzavretá úloha12. 11. 2009 J. Brocka, M. Gibalová, P. Hrušovský, M. SabolováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Júliusa BROCKU, Márie SABOLOVEJ a Pavla HRUŠOVSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1276 Uzavretá úloha02. 10. 2009 J. Brocka, P. Hrušovský, M. SabolováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Moniky GIBALOVEJ, Pavla HRUŠOVSKÉHO a Márie SABOLOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 1201 Uzavretá úloha20. 08. 2009 M. Gibalová, P. Hrušovský, M. SabolováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Moniky GIBALOVEJ, Pavla HRUŠOVSKÉHO a Márie SABOLOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 1200 Uzavretá úloha20. 08. 2009 M. Gibalová, P. Hrušovský, M. SabolováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Moniky GIBALOVEJ, Pavla HRUŠOVSKÉHO a Márie SABOLOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 1199 Uzavretá úloha20. 08. 2009 M. Gibalová, P. Hrušovský, M. SabolováNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej Republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov 1093 Uzavretá úloha22. 05. 2009 J. Brocka, M. Fronc, P. Hrušovský, S. Kahanec, D. Lipšic, M. Sabolová, J. Šimko, M. Gibalová, P. AbrhanNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Igorovi Štefanovovi, poverenému riadením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1085 Uzavretá úloha15. 05. 2009 G. Bárdos, T. Bastrnák, J. Berényi, J. Brocka, A. Szögedi, F. Devínsky, M. Duray, M. Dzurinda, M. Fedor, M. Fronc, G. Gál, J. Golian, M. Hort, Z. Horváth, P. Hrušovský, S. Janiš, L. Köteles, P. Kubovič, D. Lipšic, I. Štefanec, T. Rosová, I. Mikloš, Iný typ
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Igorovi ŠTEFANOVOVI, poverenému riadením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1062 Uzavretá úloha17. 04. 2009 P. Abrhan, I. Andruskó, G. Bárdos, T. Bastrnák, R. Bauer, J. Berényi, Á. Biró, J. Brocka, B. Bugár, K. Cibulková, P. Csáky, F. Devínsky, M. Duray, M. Dzurinda, I. Farkas, P. Frešo, T. Galbavý, M. Gibalová, M. Hort, Z. Horváth, P. Hrušovský, J. IvančIný typ
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 992 Uzavretá úloha19. 03. 2009 P. Abrhan, J. Brocka, M. Fronc, M. Gibalová, P. Hrušovský, S. Kahanec, D. Lipšic, M. Sabolová, J. ŠimkoNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina FRONCA, Pavla HRUŠOVSKÉHO a Moniky GIBALOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov 923 Uzavretá úloha16. 01. 2009 M. Fronc, M. Gibalová, P. HrušovskýNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republliky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Mariánovi JANUŠEKOVI, poverenému riadením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 869 Uzavretá úloha05. 12. 2008 I. Andruskó, G. Bárdos, Á. Biró, J. Brocka, B. Bugár, P. Csáky, F. Devínsky, M. Duray, M. Dzurinda, I. Farkas, M. Fedor, P. Frešo, M. Fronc, G. Gál, T. Galbavý, M. Gibalová, M. Hort, Z. Horváth, P. Hrušovský, J. Ivančo, S. Janiš, G. Juhász, S. KahanIný typ
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 574 Uzavretá úloha10. 03. 2008 P. Abrhan, J. Brocka, M. Fronc, P. Hrušovský, S. Kahanec, D. Lipšic, M. SabolováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Daniela LIPŠICA, Pavla HRUŠOVSKÉHO a Ľudmily MUŠKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení zákona č. 419/1991 Zb. 539 Uzavretá úloha11. 01. 2008 P. Hrušovský, D. Lipšic, Ľ. MuškováNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 334 Uzavretá úloha01. 06. 2007 G. Bárdos, T. Galbavý, P. Hrušovský, D. Lipšic, V. Palko, L. Žitňanská, P. MinárikÚstavný zákon
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939-1989 a o založení Ústavu pamäti národa (zákon o pamäti národa) v znení neskorších predpisov 301 Uzavretá úloha23. 04. 2007 M. Fronc, P. Hrušovský, D. Lipšic, J. Šimko, J. BrockaNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 151 Uzavretá úloha16. 11. 2006 G. Bárdos, R. Bauer, P. Hrušovský, V. Palko, A. Slafkovský, I. Šaško, J. Tarčák, R. ZmajkovičováNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 148 Uzavretá úloha15. 11. 2006 J. Brocka, M. Gibalová, P. Hrušovský, M. SabolováNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 106 Uzavretá úloha29. 09. 2006 P. Abrhan, R. Bauer, J. Brocka, M. Fronc, M. Gibalová, P. Hrušovský, S. Kahanec, D. Lipšic, F. Mikloško, P. Minárik, V. Palko, M. Sabolová, J. ŠimkoÚstavný zákon
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 105 Uzavretá úloha29. 09. 2006 P. Abrhan, R. Bauer, J. Brocka, M. Fronc, M. Gibalová, P. Hrušovský, S. Kahanec, D. Lipšic, F. Mikloško, P. Minárik, V. Palko, M. Sabolová, J. ŠimkoÚstavný zákon

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.