Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov Vytlačiť stránku / Print page

Návrh zákona ČPTStavDoručenýSchválenýPredkladateľKategória
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jirka Malchárka a Roberta Fica na vydanie ústavného zákona o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky 1366 Uzavretá úloha07. 02. 2002 R. Fico, J. MalchárekÚstavný zákon
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie zákona o odnímaní majetku nadobudnutého nepreukázaným spôsobom 1336 Uzavretá úloha11. 01. 2002 R. FicoNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov 1332 Uzavretá úloha11. 01. 2002 S. Bartoš, J. Cuper, Á. Duka-Zólyomi, M. Fehér, R. Fico, F. Halmeš, P. Hrušovský, A. Ivanko, M. Kotian, P. Kresák, J. Kužma, J. Migaš, L. Orosz, Š. ŠlachtaÚstavný zákon
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie zákona o ochrannom dohľade a ktorým sa dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 1330 Uzavretá úloha11. 01. 200209. 07. 2002R. FicoNávrh nového zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie zákona o preukazovaní pôvodu majetku 1147 Uzavretá úloha17. 08. 2001 R. FicoNávrh nového zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov 992 Uzavretá úloha23. 04. 2001 R. FicoNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov 889 Uzavretá úloha15. 01. 2001 R. FicoNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 218/1996 Z. z. o rozhodcovskom konaní a doplnení niektorých ďalších zákonov 888 Uzavretá úloha15. 01. 200104. 10. 2001R. FicoNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov 887 Uzavretá úloha15. 01. 2001 R. FicoNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie zákona o ochrannom dohľade 834 Uzavretá úloha13. 11. 2000 R. FicoNávrh nového zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 714 Uzavretá úloha31. 07. 200031. 10. 2000R. FicoNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov 686 Uzavretá úloha27. 06. 200031. 10. 2000R. FicoNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov 614 I. čítanie20. 04. 2000 R. FicoNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie ústavného zákona , ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 613 I. čítanie20. 04. 2000 R. FicoÚstavný zákon
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie ústavného zákona , ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 612 I. čítanie20. 04. 2000 R. FicoÚstavný zákon
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov 611 Uzavretá úloha20. 04. 2000 R. FicoNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie ústavného zákona o privatizácii prirodzených monopolov 610 Uzavretá úloha20. 04. 2000 R. FicoÚstavný zákon
Zákon zo 17. marca 2000, ktorým sa dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov a zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 586 Uzavretá úloha07. 04. 2000 R. FicoZákon vrátený prezidentom
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov a zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 497 Uzavretá úloha03. 01. 2000 R. FicoNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 201 Uzavretá úloha21. 04. 199929. 06. 1999R. FicoNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov 200 Uzavretá úloha21. 04. 1999 R. FicoNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení ústavný zákon číslo 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd ako ústavný zákon Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 127 Uzavretá úloha19. 01. 1999 R. FicoÚstavný zákon
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon číslo 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom [Trestný poriadok] v znení neskorších predpisov 126 Uzavretá úloha19. 01. 1999 R. FicoNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky číslo 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 125 Uzavretá úloha19. 01. 1999 R. FicoÚstavný zákon
Zákon z 11. novembra 1998, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 192/1995 Z. z. o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností v znení neskorších predpisov, vrátený podľa článku 105 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 70 Uzavretá úloha18. 11. 199820. 11. 1998V. Maňka, S. Bartoš, R. Fico, M. Ištván, R. KováčZákon vrátený prezidentom
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon 41 Uzavretá úloha02. 11. 199818. 01. 1999R. FicoNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov 35 Uzavretá úloha03. 11. 199806. 11. 1998R. Fico, R. Kováč, L. Orosz, S. Bartoš, M. Ištván, V. MaňkaNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky 34 Uzavretá úloha02. 11. 199806. 11. 1998M. Ištván, V. Maňka, S. Bartoš, R. Fico, R. KováčNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 192/1995 Z. z. o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností v znení neskorších predpisov 33 Uzavretá úloha02. 11. 1998 V. Maňka, S. Bartoš, R. Fico, M. Ištván, R. KováčNovela zákona

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.