Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov Vytlačiť stránku / Print page

Návrh zákona ČPTStavDoručenýPredkladateľKategória
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudmily MUŠKOVEJ a Róberta MADEJA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov 1528 I. čítanie24. 02. 2006R. Madej, Ľ. MuškováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy ČERNEJ a Róberta MADEJA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1443 Uzavretá úloha12. 01. 2006E. Černá, R. MadejNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 1356 Uzavretá úloha07. 10. 2005J. Blanár, M. Chovanec, J. Laššáková, R. Madej, M. Murgaš, R. ZmajkovičováNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 1281 Uzavretá úloha25. 08. 2005J. Blanár, M. Chovanec, J. Laššáková, R. Madej, M. Murgaš, R. ZmajkovičováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudmily MUŠKOVEJ a Róberta MADEJA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov 1200 Uzavretá úloha03. 06. 2005R. Madej, Ľ. MuškováNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1135 Uzavretá úloha22. 04. 2005E. Angyalová, B. Brestenská, J. Burian, E. Černá, J. Heriban, R. MadejNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 1134 Uzavretá úloha22. 04. 2005E. Angyalová, D. Čaplovič, I. Federič, R. Fico, J. Laššáková, R. MadejNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 1133 Uzavretá úloha22. 04. 2005D. Čaplovič, I. Federič, R. Fico, R. MadejÚstavný zákon
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach a o zmene a doplnení zákona č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 1132 Uzavretá úloha22. 04. 2005D. Čaplovič, I. Federič, R. Fico, R. MadejNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o preukazovaní pôvodu majetku 1064 Uzavretá úloha23. 02. 2005R. Fico, R. Kaliňák, R. MadejNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 998 Uzavretá úloha31. 12. 2004E. Černá, R. Fico, J. Hrdlička, R. Madej, B. Opaterný, K. TóthováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudmily MUŠKOVEJ a Róberta MADEJA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov 895 Uzavretá úloha01. 10. 2004R. Madej, Ľ. MuškováNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z. 807 Uzavretá úloha05. 08. 2004I. Federič, R. Fico, R. Madej, I. ŠulajNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Róberta Madeja na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 806 Uzavretá úloha05. 08. 2004R. MadejNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Róberta MADEJA na vydanie zákona o náhradnom výživnom 674 Uzavretá úloha23. 04. 2004R. MadejNávrh nového zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Roberta FICA a Róberta MADEJA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších prepisov 584 Uzavretá úloha13. 02. 2004R. Fico, R. MadejNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o preukazovaní pôvodu majetku 334 Uzavretá úloha21. 08. 2003R. Fico, R. Kaliňák, R. MadejÚstavný zákon
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Róberta Madeja na vydanie zákona o náhradnom výživnom 332 Uzavretá úloha30. 07. 2003R. MadejNávrh nového zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Róberta Madeja na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok v znení neskorších predpisov 216 Uzavretá úloha15. 04. 2003R. MadejNovela zákona

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.