Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov Vytlačiť stránku / Print page

Návrh zákona ČPTStavDoručenýPredkladateľKategória
Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Dagmar BOLLOVEJ a Renáty ZMAJKOVIČOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku 1438 Uzavretá úloha11. 01. 2006D. Bollová, R. ZmajkovičováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana JARJABKA, Renáty ZMAJKOVIČOVEJ a Dušana ČAPLOVIČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch v znení neskorších predpisov 1401 Uzavretá úloha18. 11. 2005D. Čaplovič, D. Jarjabek, R. ZmajkovičováNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 1356 Uzavretá úloha07. 10. 2005J. Blanár, M. Chovanec, J. Laššáková, R. Madej, M. Murgaš, R. ZmajkovičováNovela zákona
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Renáty ZMAJKOVIČOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 1354 Uzavretá úloha07. 10. 2005R. ZmajkovičováNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 1281 Uzavretá úloha25. 08. 2005J. Blanár, M. Chovanec, J. Laššáková, R. Madej, M. Murgaš, R. ZmajkovičováNovela zákona

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.