Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov Vytlačiť stránku / Print page

Návrh zákona ČPTStavDoručenýSchválenýPredkladateľKategória
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín 1760 Uzavretá úloha28. 08. 2015 B. Bugár, T. Bastrnák, G. Csicsai, Á. Érsek, R. Chmel, G. Gál, E. Jakab, E. Pfundtner, F. Šebej, L. Sólymos, L. Žitňanská, P. VörösNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 1611 Uzavretá úloha29. 05. 2015 J. Droba, G. Gál, M. Huba, M. Kadúc, J. MičovskýNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Gábora GÁLA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1592 Uzavretá úloha28. 05. 2015 G. GálNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. 1492 Uzavretá úloha13. 04. 2015 M. Beblavý, G. Gál, M. Kadúc, M. Poliačik, A. Přidal, L. ŽitňanskáÚstavný zákon
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (Navrhovatelia vzali listom z 10. decembra 2014 svoj návrh zákona späť.) 1241 Uzavretá úloha26. 09. 2014 M. Beblavý, G. Gál, M. Kadúc, M. Poliačik, A. Přidal, L. ŽitňanskáÚstavný zákon
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora GÁLA a Arpáda ÉRSEKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov 1214 Uzavretá úloha24. 09. 2014 Á. Érsek, G. GálNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1189 Uzavretá úloha18. 09. 2014 B. Bugár, G. Gál, L. Sólymos, P. Vörös, L. ŽitňanskáNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom z 10. septembra 2014 svoj návrh zákona späť.) 1145 Uzavretá úloha22. 08. 2014 Z. Simon, L. Sólymos, G. Gál, P. Vörös, T. Bastrnák, Á. Érsek, E. JakabNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora GÁLA a Andreja HRNČIARA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov 878 Uzavretá úloha12. 02. 2014 G. Gál, A. HrnčiarNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora GÁLA a Andreja HRNČIARA na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 877 Uzavretá úloha12. 02. 2014 G. Gál, A. HrnčiarÚstavný zákon
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora GÁLA, Arpáda ÉRSEKA a Eleméra JAKABA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov 785 Uzavretá úloha07. 11. 2013 Á. Érsek, G. Gál, E. JakabNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora GÁLA, Arpáda ÉRSEKA a Eleméra JAKABA na vydanie ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 784 Uzavretá úloha07. 11. 2013 Á. Érsek, G. Gál, E. JakabÚstavný zákon
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora GÁLA, Bélu BUGÁRA a Lászlóa SOLYMOSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 639 Uzavretá úloha09. 08. 2013 B. Bugár, G. Gál, L. SólymosNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Andreja HRNČIARA, Bélu BUGÁRA, Arpáda ÉRSEKA a Gábora GÁLA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 452 Uzavretá úloha22. 03. 2013 B. Bugár, Á. Érsek, G. Gál, A. HrnčiarNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora GÁLA, Andreja HRNČIARA a Františka ŠEBEJA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov 423 Uzavretá úloha22. 02. 2013 G. Gál, A. Hrnčiar, F. ŠebejNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora GÁLA, Andreja HRNČIARA a Arpáda ÉRSEKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 301 Uzavretá úloha07. 11. 2012 Á. Érsek, G. Gál, A. HrnčiarNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora GÁLA, Andreja HRNČIARA a Arpáda ÉRSEKA na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. 300 Uzavretá úloha07. 11. 2012 Á. Érsek, G. Gál, A. HrnčiarÚstavný zákon
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Arpáda ÉRSEKA, Gábora GÁLA a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona o príspevku za zásluhy v športovej oblasti 68 Uzavretá úloha29. 05. 2012 T. Bastrnák, Á. Érsek, G. GálNávrh nového zákona

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.