Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov Vytlačiť stránku / Print page

Návrh zákona ČPTStavDoručenýSchválenýPredkladateľKategória
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla HRUŠOVSKÉHO, Lucie ŽITŇANSKEJ, Jána FIGEĽA a Bélu BUGÁRA na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 1836 Uzavretá úloha23. 10. 2015 B. Bugár, J. Figeľ, P. Hrušovský, L. ŽitňanskáÚstavný zákon
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín 1760 Uzavretá úloha28. 08. 2015 B. Bugár, T. Bastrnák, G. Csicsai, Á. Érsek, R. Chmel, G. Gál, E. Jakab, E. Pfundtner, F. Šebej, L. Sólymos, L. Žitňanská, P. VörösNávrh nového zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Árpáda ÉRSEKA, Bélu BUGÁRA a Eleméra JAKABA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1663 Uzavretá úloha14. 08. 2015 B. Bugár, Á. Érsek, E. JakabNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána FIGEĽA, Bélu BUGÁRA, Jozefa MIHÁLA, Igora MATOVIČA, Ľudovíta KANÍKA, Juraja MIŠKOVA a ďalších na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii 1240 Uzavretá úloha26. 09. 2014 J. Figeľ, P. Zajac, J. Mikloško, E. Pfundtner, A. Přidal, P. Muránsky, M. Gibalová, M. Fronc, J. Bobík, J. Brocka, P. Abrhan, P. Hrušovský, I. Uhliarik, I. Švejna, F. Šebej, L. Sólymos, B. Bugár, T. Bastrnák, P. Vörös, E. Jakab, Á. Érsek, Z. Simon, Ústavný zákon
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1189 Uzavretá úloha18. 09. 2014 B. Bugár, G. Gál, L. Sólymos, P. Vörös, L. ŽitňanskáNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom z 10. septembra 2014 svoj návrh zákona späť.) 1146 Uzavretá úloha22. 08. 2014 T. Bastrnák, B. Bugár, Á. Érsek, R. Chmel, Z. Simon, L. Sólymos, P. VörösNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána FIGEĽA, Pavla HRUŠOVSKÉHO, Bélu BUGÁRA, Richarda VAŠEČKU, Jozefa MIKUŠA a ďalších na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 891 Uzavretá úloha24. 02. 2014 B. Bugár, J. Figeľ, P. Hrušovský, J. Mikuš, R. VašečkaÚstavný zákon
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lászlóa SOLYMOSA, Bélu BUGÁRA, Eleméra JAKABA a Arpáda ÉRSEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 828 Uzavretá úloha03. 01. 2014 B. Bugár, Á. Érsek, E. Jakab, L. SólymosNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Andreja HRNČIARA, Bélu BUGÁRA a Lászlóa SOLYMOSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 770 Uzavretá úloha04. 11. 2013 B. Bugár, A. Hrnčiar, L. SólymosNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Arpáda ÉRSEKA, Bélu BUGÁRA a Lászlóa SOLYMOSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 765 Uzavretá úloha30. 10. 2013 B. Bugár, Á. Érsek, L. SólymosNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi FICOVI 703 Evidencia13. 09. 2013 B. Bugár, D. Lipšic, J. Figeľ, P. Frešo, I. Matovič, R. SulíkIný typ
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora GÁLA, Bélu BUGÁRA a Lászlóa SOLYMOSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 639 Uzavretá úloha09. 08. 2013 B. Bugár, G. Gál, L. SólymosNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora BASTRNÁKA, Bélu BUGÁRA a Józsefa NAGYA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 575 Uzavretá úloha31. 05. 201329. 10. 2013T. Bastrnák, B. Bugár, J. NagyNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Andreja HRNČIARA, Bélu BUGÁRA a Gabriela CSICSAIA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 553 Uzavretá úloha30. 05. 2013 B. Bugár, G. Csicsai, A. HrnčiarNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Arpáda ÉRSEKA, Lászlóa SOLYMOSA a Bélu BUGÁRA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 505 Uzavretá úloha26. 04. 2013 B. Bugár, Á. Érsek, L. SólymosNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Andreja HRNČIARA, Bélu BUGÁRA, Arpáda ÉRSEKA a Gábora GÁLA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 452 Uzavretá úloha22. 03. 2013 B. Bugár, Á. Érsek, G. Gál, A. HrnčiarNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Bélu BUGÁRA a Józsefa NAGYA na vydanie ústavného zákona o nezdaňovaní dôchodkov 196 Uzavretá úloha23. 08. 2012 B. Bugár, J. NagyÚstavný zákon
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Andreja HRNČIARA, Lászlóa SOLYMOSA a Bélu BUGÁRA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 133 Uzavretá úloha03. 07. 2012 A. Hrnčiar, B. Bugár, L. SólymosNovela zákona

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.