Parlamentná tlač 975 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo 975
Typ Návrh zákona
Dátum doručenia 8. 4. 2022
Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Poznámka
Dokumenty Úvodná strana (Úvodná strana) Úvodná strana (14 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (206 KB)
Dôvodová správa (Dôvodová správa) Dôvodová správa (139 KB)
Doložka vplyvov (Doložka vplyvov) Doložka vplyvov (95 KB)
Doložka zlučiteľnosti (Doložka zlučiteľnosti) Doložka zlučiteľnosti (17 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 (77 KB)
Tabuľka zhody - Smernica 2019/944/EU Európskeho Parlamentu a Rady (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica 2019/944/EU Európskeho Parlamentu a Rady (566 KB)
Správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu (Iný typ dokumentu) Správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu (14 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, prevádzkovateľa siete a prevádzkovateľa zásobníka, rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou p (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, prevádzkovateľa siete a prevádzkovateľa zásobníka, rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou p (35 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie (43 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie (43 KB)
Návrh vyhlášky o pravidlách pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky o pravidlách pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou (40 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovuje spôsob určenia primeranej náhrady z dôvodu poskytovania solidarity v dodávke plynu alebo opatrení súvisiacich s jej poskytovaním pri nedobrovoľnom uvoľňovaní plynu (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovuje spôsob určenia primeranej náhrady z dôvodu poskytovania solidarity v dodávke plynu alebo opatrení súvisiacich s jej poskytovaním pri nedobrovoľnom uvoľňovaní plynu (19 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podmienky pripojenia elektroenergetických zariadení a odberných elektrických zariadení, stanovenie oblasti tokov jalovej energie a podmienky výberového konania na poskytovanie služieb zariadenia na uskladňovanie e (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podmienky pripojenia elektroenergetických zariadení a odberných elektrických zariadení, stanovenie oblasti tokov jalovej energie a podmienky výberového konania na poskytovanie služieb zariadenia na uskladňovanie e (25 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike (41 KB)
KZ - Zákon o regulácii v sieťových odvetviach (Iný typ dokumentu) KZ - Zákon o regulácii v sieťových odvetviach (175 KB)
KZ - Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) KZ - Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (546 KB)

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.