Parlamentná tlač 961 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo 961
Typ Správa
Dátum doručenia 31. 3. 2022
Názov Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky za rok 2021
Poznámka
Dokumenty Úvodná strana (Úvodná strana) Úvodná strana (74 KB)
Správa (Iný typ dokumentu) Správa (3,11 MB)
Príloha - Úspešnosť vymáhania daňových nedoplatkov (Príloha) Príloha - Úspešnosť vymáhania daňových nedoplatkov (688 KB)
Príloha - Systém distribúcie príjmov z TIPOS, národnej lotériovej spoločnosti, a. s. (Príloha) Príloha - Systém distribúcie príjmov z TIPOS, národnej lotériovej spoločnosti, a. s. (690 KB)
Príloha - Stav implementácie programu na zjednotenie výberu daní, cla a poistných odvodov – UNITAS (Príloha) Príloha - Stav implementácie programu na zjednotenie výberu daní, cla a poistných odvodov – UNITAS (1,28 MB)
Príloha - Rekonštrukcie, opravy a údržba mostných objektov na cestách II. a III. triedy (Príloha) Príloha - Rekonštrukcie, opravy a údržba mostných objektov na cestách II. a III. triedy (829 KB)
Príloha - Prideľovanie finančných prostriedkov na projekty výskum a vývoj (Príloha) Príloha - Prideľovanie finančných prostriedkov na projekty výskum a vývoj (672 KB)
Príloha - VÚC – využívanie finančných prostriedkov a majetku (Príloha) Príloha - VÚC – využívanie finančných prostriedkov a majetku (331 KB)
Príloha - Zmluvné vzťahy v RTVS (Príloha) Príloha - Zmluvné vzťahy v RTVS (1,17 MB)
Príloha - Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach (Príloha) Príloha - Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach (1,44 MB)
Príloha - Finančné prostriedky poskytnuté z vybraných rozpočtových kapitol na rozvoj športu (Príloha) Príloha - Finančné prostriedky poskytnuté z vybraných rozpočtových kapitol na rozvoj športu (1,58 MB)
Príloha - Nehnuteľnosti v správe Správy služieb diplomatickému zboru, a. s. (Príloha) Príloha - Nehnuteľnosti v správe Správy služieb diplomatickému zboru, a. s. (1,4 MB)
Príloha - Efektívnosť a účinnosť stredného školstva v oblasti zdravotníctva (Príloha) Príloha - Efektívnosť a účinnosť stredného školstva v oblasti zdravotníctva (1,67 MB)
Príloha - Opodstatnenosť výstavby skladov minerálneho oleja (Príloha) Príloha - Opodstatnenosť výstavby skladov minerálneho oleja (1,37 MB)
Príloha - Stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2020 (Príloha) Príloha - Stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2020 (2,06 MB)
Príloha - Stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2022 (Príloha) Príloha - Stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2022 (1,59 MB)
Príloha - Pripravenosť Slovenskej republiky na riešenie sucha (Príloha) Príloha - Pripravenosť Slovenskej republiky na riešenie sucha (1,2 MB)
Príloha - Využívanie prostriedkov Environmentálneho fondu (Príloha) Príloha - Využívanie prostriedkov Environmentálneho fondu (372 KB)
Príloha - Nastavenie procesu verejného obstarávania v Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (Príloha) Príloha - Nastavenie procesu verejného obstarávania v Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (1,63 MB)
Príloha - Rekonštrukcie, opravy a údržba mostov na cestách I., II. a III. triedy (Príloha) Príloha - Rekonštrukcie, opravy a údržba mostov na cestách I., II. a III. triedy (800 KB)
Príloha - Politika lesného hospodárstva a nakladanie s drevnou hmotou (Príloha) Príloha - Politika lesného hospodárstva a nakladanie s drevnou hmotou (1,58 MB)
Príloha - Dostupnosť predprimárneho vzdelávania pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia na úrovni obcí (Príloha) Príloha - Dostupnosť predprimárneho vzdelávania pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia na úrovni obcí (1,48 MB)
Príloha - Vnútorný kontrolný systém vybraných výdavkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rezorte Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (Príloha) Príloha - Vnútorný kontrolný systém vybraných výdavkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rezorte Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (587 KB)
Príloha - Systém rezidentského štúdia a faktory ovplyvňujúce jeho realizáciu (Príloha) Príloha - Systém rezidentského štúdia a faktory ovplyvňujúce jeho realizáciu (1,51 MB)
Príloha - Vybraný spoločný modul v rámci Ústredného portálu verejnej správy (Príloha) Príloha - Vybraný spoločný modul v rámci Ústredného portálu verejnej správy (1,69 MB)
Príloha - Hospodárenie vybraných vodárenských spoločností (Príloha) Príloha - Hospodárenie vybraných vodárenských spoločností (2,01 MB)
Príloha - Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v Múzeu SNP (Príloha) Príloha - Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v Múzeu SNP (304 KB)
Príloha - Vybrané obchodné spoločnosti v pôsobnosti MH SR (Príloha) Príloha - Vybrané obchodné spoločnosti v pôsobnosti MH SR (575 KB)
Príloha - Financovanie vzdelávania Súkromnej spojenej školy v Kežmarku (Príloha) Príloha - Financovanie vzdelávania Súkromnej spojenej školy v Kežmarku (1,39 MB)
Príloha - Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe (Príloha) Príloha - Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe (1,38 MB)
Príloha - Hospodárenie, správa a nakladanie s majetkom v Slovenskom pozemkovom fonde (Príloha) Príloha - Hospodárenie, správa a nakladanie s majetkom v Slovenskom pozemkovom fonde (1,7 MB)
Príloha - Používanie verejných prostriedkov a nakladanie s majetkom v zoologických záhradách (Príloha) Príloha - Používanie verejných prostriedkov a nakladanie s majetkom v zoologických záhradách (344 KB)
Príloha - Súhrnná správa o kontrole NKÚ SR v samospráve (Príloha) Príloha - Súhrnná správa o kontrole NKÚ SR v samospráve (1,15 MB)

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.