Parlamentná tlač 89 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo 89
Typ Iný typ
Dátum doručenia 18. 5. 2020
Názov Návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2019
Poznámka
Dokumenty Úvodná strana (Úvodná strana) Úvodná strana (16 KB)
Návrh uznesenia (Návrh uznesenia) Návrh uznesenia (17 KB)
Návrh štátneho záverečného účtu (Iný typ dokumentu) Návrh štátneho záverečného účtu (370 KB)
Tabuľka č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu za rok 2019 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu za rok 2019 (201 KB)
Tabuľka č. 2 - Daňové príjmy štátneho rozpočtu za rok 2019 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 2 - Daňové príjmy štátneho rozpočtu za rok 2019 (244 KB)
Tabuľka č. 3 - Nedaňové príjmy štátneho rozpočtu, granty a transfery za rok 2019 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 3 - Nedaňové príjmy štátneho rozpočtu, granty a transfery za rok 2019 (188 KB)
Tabuľka č. 4 - Príjmy kapitol ŠR za rok 2019 - záväzné ukazovatele (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 4 - Príjmy kapitol ŠR za rok 2019 - záväzné ukazovatele (139 KB)
Tabuľka č. 5 - Príjmy štátneho rozpočtu podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2019 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 5 - Príjmy štátneho rozpočtu podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2019 (453 KB)
Tabuľka č. 6 - Príjmy štátneho rozpočtu podľa zdrojov v roku 2019 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 6 - Príjmy štátneho rozpočtu podľa zdrojov v roku 2019 (160 KB)
Tabuľka č. 7 - Výdavky štátneho rozpočtu podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2019 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 7 - Výdavky štátneho rozpočtu podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2019 (274 KB)
Tabuľka č. 8 - Bežné transfery za rok 2019 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 8 - Bežné transfery za rok 2019 (476 KB)
Tabuľka č. 9 - Kapitálové výdavky za rok 2019 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 9 - Kapitálové výdavky za rok 2019 (430 KB)
Tabuľka č. 10 - Finančné operácie na samostatných účtoch štátnych rozpočtových organizácií za rok 2019 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 10 - Finančné operácie na samostatných účtoch štátnych rozpočtových organizácií za rok 2019 (185 KB)
Tabuľka č. 11 - Výdavky štátneho rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie za rok 2019 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 11 - Výdavky štátneho rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie za rok 2019 (372 KB)
Tabuľka č. 12 - Výdavky štátneho rozpočtu podľa kapitol ŠR a zdrojov v roku 2019 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 12 - Výdavky štátneho rozpočtu podľa kapitol ŠR a zdrojov v roku 2019 (522 KB)
Tabuľka č. 13 - Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku podľa kapitol ŠR za rok 2019 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 13 - Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku podľa kapitol ŠR za rok 2019 (254 KB)
Tabuľka č. 14 - Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku podľa funkčnej klasifikácie za rok 2019 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 14 - Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku podľa funkčnej klasifikácie za rok 2019 (252 KB)
Tabuľka č. 15 - Prehľad výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov za rok 2019 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 15 - Prehľad výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov za rok 2019 (287 KB)
Tabuľka č. 16 - Prehľad príjmov a výdavkov z rozpočtu Európskej únie zaradených do príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu podľa kapitol ŠR (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 16 - Prehľad príjmov a výdavkov z rozpočtu Európskej únie zaradených do príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu podľa kapitol ŠR (214 KB)
Tabuľka č. 17 - Prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a EÚ podľa kapitol ŠR (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 17 - Prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a EÚ podľa kapitol ŠR (174 KB)
Tabuľka č. 18 - Prehľad vzťahu jednotlivých kapitol ŠR k štátnemu rozpočtu za rok 2019 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 18 - Prehľad vzťahu jednotlivých kapitol ŠR k štátnemu rozpočtu za rok 2019 (269 KB)
Tabuľka č. 19 - Vývoj príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu v rokoch 2019 a 2018 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 19 - Vývoj príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu v rokoch 2019 a 2018 (197 KB)
Tabuľka č. 20 - Záväzné limity dotácií zo ŠR obciam za rok 2019 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 20 - Záväzné limity dotácií zo ŠR obciam za rok 2019 (150 KB)
Tabuľka č. 21 - Záväzné limity dotácií zo ŠR vyšším územným celkom za rok 2019 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 21 - Záväzné limity dotácií zo ŠR vyšším územným celkom za rok 2019 (135 KB)
Tabuľka č. 22 - Prehľad o plnení limitu limitupočtu zamestnancov, miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní v kapitolách ŠR za rok 2019 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 22 - Prehľad o plnení limitu limitupočtu zamestnancov, miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní v kapitolách ŠR za rok 2019 (288 KB)
Tabuľka č. 23 - Prehľad o čerpaní miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní v kapitolách ŠR za rok 2019 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 23 - Prehľad o čerpaní miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní v kapitolách ŠR za rok 2019 (290 KB)
Tabuľky č. 24, 25, 26 a 27 (Iný typ dokumentu) Tabuľky č. 24, 25, 26 a 27 (132 KB)
Tabuľka č. 28 - Príjmy štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2019 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 28 - Príjmy štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2019 (339 KB)
Tabuľka č. 29 - Výdavky štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2019 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 29 - Výdavky štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2019 (359 KB)
Tabuľka č. 30 - Výdavky štátnych príspevkových organizácií podľa funkčnej klasifikácie za rok 2019 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 30 - Výdavky štátnych príspevkových organizácií podľa funkčnej klasifikácie za rok 2019 (281 KB)
Tabuľka č. 31 - Finančné operácie štátnych príspevkových organizácií za rok 2019 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 31 - Finančné operácie štátnych príspevkových organizácií za rok 2019 (133 KB)

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.