Parlamentná tlač 539 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo 539
Typ Návrh zákona
Dátum doručenia 19. 5. 2021
Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony
Poznámka
Dokumenty Úvodná strana (Úvodná strana) Úvodná strana (19 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (130 KB)
Dôvodová správa (Dôvodová správa) Dôvodová správa (71 KB)
Doložka vplyvov (Doložka vplyvov) Doložka vplyvov (40 KB)
Doložka zlučiteľnosti (Doložka zlučiteľnosti) Doložka zlučiteľnosti (15 KB)
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (58 KB)
Analýza vplyvov na informatizáciu spoločností (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na informatizáciu spoločností (21 KB)
Analýza vplyvov na služby verejnej správy pre občana (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na služby verejnej správy pre občana (80 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o požiadavkách na odbornú spôsobilosť a na vek, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá je pr (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o požiadavkách na odbornú spôsobilosť a na vek, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá je pr (89 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iné (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iné (87 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2397 (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2397 (145 KB)
Tabuľka zhody - Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2020/12 (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2020/12 (144 KB)
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch - konsolidované znenie (Iný typ dokumentu) Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch - konsolidované znenie (242 KB)
Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov - konsolidované znenie (Iný typ dokumentu) Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov - konsolidované znenie (166 KB)
Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zá (Iný typ dokumentu) Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zá (79 KB)

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.