Parlamentná tlač 530 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo 530
Typ Iný typ
Dátum doručenia 14.5.2021
Názov Návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2020
Dokumenty Úvodná strana (Úvodná strana) Úvodná strana (16 KB)
Návrh uznesenia (Návrh uznesenia) Návrh uznesenia (17 KB)
Návrh štátneho záverečného účtu (Iný typ dokumentu) Návrh štátneho záverečného účtu (432 KB)
Tabuľka č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu za rok 2020 (Príloha) Tabuľka č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu za rok 2020 (202 KB)
Tabuľka č. 2 - Daňové príjmy štátneho rozpočtu za rok 2020 (Príloha) Tabuľka č. 2 - Daňové príjmy štátneho rozpočtu za rok 2020 (244 KB)
Tabuľka č. 3 - Nedaňové príjmy štátneho rozpočtu, granty a transfery za rok 2020 (Príloha) Tabuľka č. 3 - Nedaňové príjmy štátneho rozpočtu, granty a transfery za rok 2020 (188 KB)
Tabuľka č. 4 - Príjmy kapitol ŠR za rok 2020 - záväzné ukazovatele (Príloha) Tabuľka č. 4 - Príjmy kapitol ŠR za rok 2020 - záväzné ukazovatele (138 KB)
Tabuľka č. 5 - Príjmy štátneho rozpočtu podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2020 (Príloha) Tabuľka č. 5 - Príjmy štátneho rozpočtu podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2020 (291 KB)
Tabuľka č. 6 - Príjmy štátneho rozpočtu podľa zdrojov v roku 2020 (Príloha) Tabuľka č. 6 - Príjmy štátneho rozpočtu podľa zdrojov v roku 2020 (162 KB)
Tabuľka č. 7 - Výdavky štátneho rozpočtu podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2020 (Príloha) Tabuľka č. 7 - Výdavky štátneho rozpočtu podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2020 (363 KB)
Tabuľka č. 8 - Bežné transfery za rok 2020 (Príloha) Tabuľka č. 8 - Bežné transfery za rok 2020 (477 KB)
Tabuľka č. 9 - Kapitálové výdavky za rok 2020 (Príloha) Tabuľka č. 9 - Kapitálové výdavky za rok 2020 (386 KB)
Tabuľka č. 10 - Finančné operácie na samostatných účtoch štátnych rozpočtových organizácií za rok 2020 (Príloha) Tabuľka č. 10 - Finančné operácie na samostatných účtoch štátnych rozpočtových organizácií za rok 2020 (185 KB)
Tabuľka č. 11 - Výdavky štátneho rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie za rok 2020 (Príloha) Tabuľka č. 11 - Výdavky štátneho rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie za rok 2020 (379 KB)
Tabuľka č. 12 - Výdavky štátneho rozpočtu podľa kapitol ŠR a zdrojov v roku 2020 (Príloha) Tabuľka č. 12 - Výdavky štátneho rozpočtu podľa kapitol ŠR a zdrojov v roku 2020 (619 KB)
Tabuľka č. 13 - Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku podľa kapitol ŠR za rok 2020 (Príloha) Tabuľka č. 13 - Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku podľa kapitol ŠR za rok 2020 (253 KB)
Tabuľka č. 14 - Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku podľa funkčnej klasifikácie za rok 2020 (Príloha) Tabuľka č. 14 - Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku podľa funkčnej klasifikácie za rok 2020 (253 KB)
Tabuľka č. 15 - Prehľad výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov za rok 2020 (Príloha) Tabuľka č. 15 - Prehľad výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov za rok 2020 (290 KB)
Tabuľka č. 16 - Prehľad príjmov a výdavkov z rozpočtu Európskej únie zaradených do príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu podľa kapitol ŠR (Príloha) Tabuľka č. 16 - Prehľad príjmov a výdavkov z rozpočtu Európskej únie zaradených do príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu podľa kapitol ŠR (214 KB)
Tabuľka č. 17 - Prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a EÚ podľa kapitol ŠR (Príloha) Tabuľka č. 17 - Prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a EÚ podľa kapitol ŠR (173 KB)
Tabuľka č. 18 - Prehľad vzťahu jednotlivých kapitol ŠR k štátnemu rozpočtu za rok 2020 (Príloha) Tabuľka č. 18 - Prehľad vzťahu jednotlivých kapitol ŠR k štátnemu rozpočtu za rok 2020 (269 KB)
Tabuľka č. 19 - Vývoj príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu v rokoch 2020 a 2019 (Príloha) Tabuľka č. 19 - Vývoj príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu v rokoch 2020 a 2019 (197 KB)
Tabuľka č. 20 - Záväzné limity dotácií zo ŠR obciam za rok 2020 (Príloha) Tabuľka č. 20 - Záväzné limity dotácií zo ŠR obciam za rok 2020 (163 KB)
Tabuľka č. 21 -Záväzné limity dotácií zo ŠR vyšším územným celkom za rok 2020 (Príloha) Tabuľka č. 21 -Záväzné limity dotácií zo ŠR vyšším územným celkom za rok 2020 (123 KB)
Tabuľka č. 22 - Prehľad o plnení limitupočtu zamestnancov, miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnanív kapitolách ŠR (Príloha) Tabuľka č. 22 - Prehľad o plnení limitupočtu zamestnancov, miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnanív kapitolách ŠR (229 KB)
Tabuľka č. 23 - Prehľad o čerpaní miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní v kapitolách ŠR za rok 2020 (Príloha) Tabuľka č. 23 - Prehľad o čerpaní miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní v kapitolách ŠR za rok 2020 (244 KB)
Tabuľka č. 24, č. 25, č. 26 a č. 27 (Príloha) Tabuľka č. 24, č. 25, č. 26 a č. 27 (124 KB)
Tabuľka č. 28 - Príjmy štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2020 (Príloha) Tabuľka č. 28 - Príjmy štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2020 (290 KB)
Tabuľka č. 29 - Výdavky štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2020 (Príloha) Tabuľka č. 29 - Výdavky štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2020 (184 KB)
Tabuľka č. 30 - Výdavky štátnych príspevkových organizácií podľa funkčnej klasifikácie za rok 2020 (Príloha) Tabuľka č. 30 - Výdavky štátnych príspevkových organizácií podľa funkčnej klasifikácie za rok 2020 (285 KB)
Tabuľka č. 31 - Finančné operácie štátnych príspevkových organizácií za rok 2020 (Príloha) Tabuľka č. 31 - Finančné operácie štátnych príspevkových organizácií za rok 2020 (132 KB)

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.