Parlamentná tlač 1584 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo 1584
Typ Návrh zákona
Dátum doručenia 14. 4. 2023
Názov Vládny návrh zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Poznámka
Dokumenty Úvodná strana (Úvodná strana) Úvodná strana (13 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (922 KB)
Dôvodová správa (Dôvodová správa) Dôvodová správa (318 KB)
Doložka vplyvov (Doložka vplyvov) Doložka vplyvov (58 KB)
Doložka zlučiteľnosti (Doložka zlučiteľnosti) Doložka zlučiteľnosti (40 KB)
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (67 KB)
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (37 KB)
Analýza sociálnych vplyvov (Iný typ dokumentu) Analýza sociálnych vplyvov (37 KB)
Výpočet vplyvov jednotlivých regulácií (Iný typ dokumentu) Výpočet vplyvov jednotlivých regulácií (206 KB)
Správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu (Iný typ dokumentu) Správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu (15 KB)
Tézy vykonávacích právnych predpisov k návrhu zákona (Iný typ dokumentu) Tézy vykonávacích právnych predpisov k návrhu zákona (14 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Rady 93/13/EHS (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Rady 93/13/EHS (43 KB)
Tabuľka zhody - Smernica 98/6/ES Európskeho parlamentu a Rady (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica 98/6/ES Európskeho parlamentu a Rady (34 KB)
Tabuľka zhody - Smernica 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady (29 KB)
Tabuľka zhody - Smernica 2003/33/ES Európskeho parlamentu a Rady (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica 2003/33/ES Európskeho parlamentu a Rady (27 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES (93 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/114/ES (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/114/ES (29 KB)
Tabuľka zhody - Smernica 2008/122/ES Európskeho parlamentu a Rady (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica 2008/122/ES Európskeho parlamentu a Rady (42 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ (196 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ (170 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ (49 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2302 (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2302 (56 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/770 (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/770 (79 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/771 (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/771 (92 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2161 (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2161 (203 KB)

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.