Parlamentná tlač 1528 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo 1528
Typ Návrh zákona
Dátum doručenia 30. 3. 2023
Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Poznámka
Dokumenty Úvodná strana (Úvodná strana) Úvodná strana (13 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (219 KB)
Dôvodová správa (Dôvodová správa) Dôvodová správa (308 KB)
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (58 KB)
Analýza vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu (24 KB)
Analýza sociálnych vplyvov (Iný typ dokumentu) Analýza sociálnych vplyvov (41 KB)
Doložka vplyvov (Doložka vplyvov) Doložka vplyvov (41 KB)
Doložka zlučiteľnosti (Doložka zlučiteľnosti) Doložka zlučiteľnosti (39 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov (29 KB)
Návrh vyhlášky o Registri darov (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky o Registri darov (22 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ (25 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ (145 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/42/EÚ (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/42/EÚ (119 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/800  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/800 (34 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/541 (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/541 (88 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Rady 2002/90/ES (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Rady 2002/90/ES (24 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a rady 2008/99/ES (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a rady 2008/99/ES (71 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/123/ES (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/123/ES (40 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ (44 KB)
Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2011/93/EÚ (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2011/93/EÚ (97 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/99/EÚ (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/99/EÚ (32 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a rady 2013/40/EÚ (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a rady 2013/40/EÚ (47 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/62/EÚ (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/62/EÚ (25 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 (68 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1673 (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1673 (133 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/713 (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/713 (72 KB)

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.