Parlamentná tlač 1465 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo 1465
Typ Návrh zákona
Dátum doručenia 24. 2. 2023
Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Poznámka
Dokumenty Úvodná strana (Úvodná strana) Úvodná strana (14 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (122 KB)
Dôvodová správa - všeobecná časť (Dôvodová správa) Dôvodová správa - všeobecná časť (15 KB)
Dôvodová správa - osobitná časť (Dôvodová správa) Dôvodová správa - osobitná časť (54 KB)
Doložka vplyvov (Doložka vplyvov) Doložka vplyvov (159 KB)
Doložka zlučiteľnosti (Doložka zlučiteľnosti) Doložka zlučiteľnosti (23 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Rady 2013/59/EURATOM (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Rady 2013/59/EURATOM (35 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a RADY 2009/148/ES (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a RADY 2009/148/ES (37 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/35/EÚ (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/35/EÚ (35 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady2003/10/ES (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady2003/10/ES (35 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/25/ES (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/25/ES (38 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Rady z 12. júna 1989 (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Rady z 12. júna 1989 (33 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Rady 74/556/EHS  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Rady 74/556/EHS (40 KB)
Návrh vyhlášky - Zákon o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky - Zákon o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci (236 KB)
Návrh vyhlášky - Zákon o podrobnostiach o ochrane zdravia pred psychickou pracovnou záťažou (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky - Zákon o podrobnostiach o ochrane zdravia pred psychickou pracovnou záťažou (32 KB)
Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci v znení neskorších predpisov (Iný typ dokumentu) Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci v znení neskorších predpisov (30 KB)
Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 209/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a či (Iný typ dokumentu) Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 209/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a či (31 KB)
Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach ná (Iný typ dokumentu) Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach ná (32 KB)

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.