Parlamentná tlač 912 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo 912
Typ Správa
Dátum doručenia 28. 3. 2018
Názov Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky za rok 2017
Poznámka
Dokumenty Úvodná strana (Úvodná strana) Úvodná strana (116 KB)
Správa (Iný typ dokumentu) Správa (2,41 MB)
Príloha 2 2017 - Záverečná správa Záverečnej kontroly Švajčiarskeho finančného mechanizmu (Príloha) Príloha 2 2017 - Záverečná správa Záverečnej kontroly Švajčiarskeho finančného mechanizmu (553 KB)
Príloha 5 2017 - Záverečná správa: e-Government a informačné systémy obcí a miest (Príloha) Príloha 5 2017 - Záverečná správa: e-Government a informačné systémy obcí a miest (460 KB)
Príloha 6 2017 - Záverečná správa: Kontrola energetickej účinnosti vo verejnom sektore (Príloha) Príloha 6 2017 - Záverečná správa: Kontrola energetickej účinnosti vo verejnom sektore (826 KB)
Príloha 7 2017 - Predbežná štúdia: Efektívnosť a účinnosť triedeného zberu komunálneho odpadu (Príloha) Príloha 7 2017 - Predbežná štúdia: Efektívnosť a účinnosť triedeného zberu komunálneho odpadu (1,1 MB)
Príloha 8 2016 - Záverečná správa: Stav verejných financií a majetku v meste, ktoré je sídlom kraja a plnenie opatrení z predchádzajúcich kontrol (Príloha) Príloha 8 2016 - Záverečná správa: Stav verejných financií a majetku v meste, ktoré je sídlom kraja a plnenie opatrení z predchádzajúcich kontrol (581 KB)
Príloha 8 2017 - Záverečná správa: Kontrola financovania škôl a školských zariadení (Príloha) Príloha 8 2017 - Záverečná správa: Kontrola financovania škôl a školských zariadení (505 KB)
Príloha 9 2017 - Záverečná správa: Kontrola systému uzatvárania, registrácie, vecného a finančného plnenia zmlúv rokov 2013 až 2016 (Príloha) Príloha 9 2017 - Záverečná správa: Kontrola systému uzatvárania, registrácie, vecného a finančného plnenia zmlúv rokov 2013 až 2016 (883 KB)
Príloha 12 2017 - Záverečná správa: Kontrola Medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty (Príloha) Príloha 12 2017 - Záverečná správa: Kontrola Medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty (3,18 MB)
Príloha 13 2017 - Záverečná správa: Kontrola výkonu zakladateľskej funkcie, hospodárenia a nakladania s majetkovými právami štátu vo vybraných štátnych podnikoch kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (Príloha) Príloha 13 2017 - Záverečná správa: Kontrola výkonu zakladateľskej funkcie, hospodárenia a nakladania s majetkovými právami štátu vo vybraných štátnych podnikoch kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (501 KB)
Príloha 15 2017 - Záverečná správa: Kontrola nakladania s finančnými prostriedkami a majetkom spoločnosti Verejné prístavy, a.s. (Príloha) Príloha 15 2017 - Záverečná správa: Kontrola nakladania s finančnými prostriedkami a majetkom spoločnosti Verejné prístavy, a.s. (583 KB)
Príloha 16 2017 - Záverečná správa: Kontrola plnenia záväzkov Slovenskej republiky a finančných prostriedkov vynaložených pri zabezpečovaní kvality ovzdušia (Príloha) Príloha 16 2017 - Záverečná správa: Kontrola plnenia záväzkov Slovenskej republiky a finančných prostriedkov vynaložených pri zabezpečovaní kvality ovzdušia (4,78 MB)
Príloha 20 2016 - Záverečná správa: Medzinárodná kontrola - Zásadné riziká pre udržateľnosť verejných financií (Príloha) Príloha 20 2016 - Záverečná správa: Medzinárodná kontrola - Zásadné riziká pre udržateľnosť verejných financií (647 KB)
Príloha 20 2017 - Záverečná správa o výsledku kontroly „Financovanie a hospodárenie verejných vysokých škôl“ (Príloha) Príloha 20 2017 - Záverečná správa o výsledku kontroly „Financovanie a hospodárenie verejných vysokých škôl“ (691 KB)
Príloha 23 2016 SpS - Spoločná záverečná správa o výsledkoch paralelných kontrol správy spotrebných daní v SR a ČR (Príloha) Príloha 23 2016 SpS - Spoločná záverečná správa o výsledkoch paralelných kontrol správy spotrebných daní v SR a ČR (2,28 MB)
Príloha 23 2016 ZS - Záverečná správa: Medzinárodná spolupráca pri paralelných kontrolách NKÚ SR a NKÚ ČR v oblasti správy spotrebných daní v rokoch 2012 až 2015 (Príloha) Príloha 23 2016 ZS - Záverečná správa: Medzinárodná spolupráca pri paralelných kontrolách NKÚ SR a NKÚ ČR v oblasti správy spotrebných daní v rokoch 2012 až 2015 (721 KB)
Príloha 27 2016 1. etapa - Čiastková správa o výsledku kontroly „Verejné financie a majetok zdravotníckych zariadení“ (Príloha) Príloha 27 2016 1. etapa - Čiastková správa o výsledku kontroly „Verejné financie a majetok zdravotníckych zariadení“ (1,1 MB)
Príloha 27 2016 2. etapa - Čiastková správa o výsledku kontroly „Verejné financie a majetok zdravotníckych zariadení“ (Príloha) Príloha 27 2016 2. etapa - Čiastková správa o výsledku kontroly „Verejné financie a majetok zdravotníckych zariadení“ (1,06 MB)
Príloha 27 2016 3. etapa - Čiastková správa o výsledku kontroly „Verejné financie a majetok zdravotníckych zariadení“ (2011 – 2015) (Príloha) Príloha 27 2016 3. etapa - Čiastková správa o výsledku kontroly „Verejné financie a majetok zdravotníckych zariadení“ (2011 – 2015) (910 KB)
Príloha 27 2017 - Záverečná správa: Nakladanie subjektov územnej samosprávy s majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach (Príloha) Príloha 27 2017 - Záverečná správa: Nakladanie subjektov územnej samosprávy s majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach (463 KB)
Príloha 28 2017 - Záverečná správa: Kontrola opodstatnenosti výkonu stáleho daňového dozoru pri správe spotrebnej dane z liehu v rokoch 2012 – 2016 (Príloha) Príloha 28 2017 - Záverečná správa: Kontrola opodstatnenosti výkonu stáleho daňového dozoru pri správe spotrebnej dane z liehu v rokoch 2012 – 2016 (612 KB)
Príloha 29 2017 - Záverečná správa: Elektronické trhovisko vo verejnej správe (Príloha) Príloha 29 2017 - Záverečná správa: Elektronické trhovisko vo verejnej správe (446 KB)
Príloha 29 2017 PS - Predbežná štúdia o fungovaní „Elektronického trhoviska vo verejnej správe“ (Príloha) Príloha 29 2017 PS - Predbežná štúdia o fungovaní „Elektronického trhoviska vo verejnej správe“ (221 KB)
Príloha 30 2017 - Záverečná správa: Účinnosť opatrení politiky boja s podvodmi na DPH (Príloha) Príloha 30 2017 - Záverečná správa: Účinnosť opatrení politiky boja s podvodmi na DPH (696 KB)
Príloha 32 2017 - Predbežná štúdia: Mosty (Príloha) Príloha 32 2017 - Predbežná štúdia: Mosty (4,64 MB)
Príloha 33 2017 - Záverečná správa: Zabezpečenie výkonu predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v roku 2016 (Príloha) Príloha 33 2017 - Záverečná správa: Zabezpečenie výkonu predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v roku 2016 (631 KB)
Príloha 34 2017 - Záverečná správa: Hospodárenie s majetkom vo vybraných subjektoch územnej samosprávy (Príloha) Príloha 34 2017 - Záverečná správa: Hospodárenie s majetkom vo vybraných subjektoch územnej samosprávy (581 KB)
Príloha 35 2017 - Záverečná správa: Kontrola hospodárenia s majetkom v obci Turá (Príloha) Príloha 35 2017 - Záverečná správa: Kontrola hospodárenia s majetkom v obci Turá (259 KB)
Príloha 36 2016 - Záverečná správa: Ochrana osobných údajov v informačných systémoch vybraných miest (Príloha) Príloha 36 2016 - Záverečná správa: Ochrana osobných údajov v informačných systémoch vybraných miest (550 KB)
Príloha 36 2017 - Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2016 (Príloha) Príloha 36 2017 - Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2016 (1,09 MB)
Príloha 37 2017 - Protokol o výsledku kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom vo vybraných zdravotníckych zariadeniach (Príloha) Príloha 37 2017 - Protokol o výsledku kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom vo vybraných zdravotníckych zariadeniach (680 KB)
Príloha 38 2016 - Záverečná správa: Kontrola hospodárenia a vykonávania sociálnoprávnej ochrany detí v detských domovoch (Príloha) Príloha 38 2016 - Záverečná správa: Kontrola hospodárenia a vykonávania sociálnoprávnej ochrany detí v detských domovoch (511 KB)
Príloha 39 2017 - Záverečná správa: Vybrané aspekty realizácie zdravotnej politiky v praxi zdravotných poisťovní a Ministerstva zdravotníctva SR (Príloha) Príloha 39 2017 - Záverečná správa: Vybrané aspekty realizácie zdravotnej politiky v praxi zdravotných poisťovní a Ministerstva zdravotníctva SR (599 KB)
Príloha 40 2017 - Záverečná správa: Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom subjektoch územnej samosprávy (Príloha) Príloha 40 2017 - Záverečná správa: Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom subjektoch územnej samosprávy (177 KB)
Príloha 43 2016 - Záverečná správa: Podpora cestovného ruchu na Slovensku z finančných prostriedkov Európskej únie (Príloha) Príloha 43 2016 - Záverečná správa: Podpora cestovného ruchu na Slovensku z finančných prostriedkov Európskej únie (589 KB)
Príloha 43 2017 - Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2018 (Príloha) Príloha 43 2017 - Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2018 (1,1 MB)
Príloha 46 2016 - Záverečná správa: Realizácia výziev a vyzvaní programového obdobia 2014 – 2020. (Príloha) Príloha 46 2016 - Záverečná správa: Realizácia výziev a vyzvaní programového obdobia 2014 – 2020. (412 KB)
Príloha 54 2016 - Záverečná správa: Hospodárenie s finančnými prostriedkami na Najvyššom súde Slovenskej republiky (Príloha) Príloha 54 2016 - Záverečná správa: Hospodárenie s finančnými prostriedkami na Najvyššom súde Slovenskej republiky (756 KB)

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.