Parlamentná tlač 660 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo 660
Typ Návrh zákona
Dátum doručenia 18.8.2017
Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Dokumenty Úvodná strana (Úvodná strana) Úvodná strana (12 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (94 KB)
Dôvodová správa - všeobecná časť (Dôvodová správa) Dôvodová správa - všeobecná časť (21 KB)
Dôvodová správa - osobitná časť (Dôvodová správa) Dôvodová správa - osobitná časť (79 KB)
Doložka vplyvov (Doložka vplyvov) Doložka vplyvov (28 KB)
Doložka zlučiteľnosti (Doložka zlučiteľnosti) Doložka zlučiteľnosti (17 KB)
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (33 KB)
Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti (30 KB)
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (19 KB)
Analýza sociálnych vplyvov (Iný typ dokumentu) Analýza sociálnych vplyvov (31 KB)
Analýza vplyvov na životné prostredie (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na životné prostredie (13 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES (102 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Rady č. 1996/59/ES  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Rady č. 1996/59/ES (50 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Rady č. 1999/31/ES  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Rady č. 1999/31/ES (26 KB)
Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2000/53/ES  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2000/53/ES (18 KB)
Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2006/66/ES  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2006/66/ES (106 KB)
Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2008/98/ES  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2008/98/ES (167 KB)
Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2012/19/EÚ  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2012/19/EÚ (41 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov (13 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti (89 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z.  ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (53 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 373/2015 Z. z., o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 373/2015 Z. z., o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov (16 KB)

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.