Parlamentná tlač 509 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo 509
Typ Návrh zákona
Dátum doručenia 23. 9. 2011
Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Poznámka
Dokumenty Úvodná strana (Úvodná strana) Úvodná strana (9 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (60 KB)
Dôvodová správa (Dôvodová správa) Dôvodová správa (64 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Rady 78-660-EHS (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Rady 78-660-EHS (25 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Rady 83-349-EHS  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Rady 83-349-EHS (23 KB)
Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2009-101-ES  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2009-101-ES (29 KB)
Návrh opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z účtovnej závierky zostavenej podľa § 17a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov pre účtovné jednotky, ktorými sú  (Návrh vyhlášky) Návrh opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z účtovnej závierky zostavenej podľa § 17a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov pre účtovné jednotky, ktorými sú (18 KB)
Návrh opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z účtovnej závierky zostavenej podľa § 17a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov pre účtovné jednotky, ktorými sú  (Návrh vyhlášky) Návrh opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z účtovnej závierky zostavenej podľa § 17a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov pre účtovné jednotky, ktorými sú (51 KB)
Návrh opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú podnikatelia (Návrh vyhlášky) Návrh opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú podnikatelia (18 KB)
Návrh opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú podnikatelia - príloha (Návrh vyhlášky) Návrh opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú podnikatelia - príloha (40 KB)
Návrh opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky pre účtovné jednotky sú poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, S (Návrh vyhlášky) Návrh opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky pre účtovné jednotky sú poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, S (90 KB)
Návrh opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu údajov určených z konsolidovanej účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne a  zaisťovne (Návrh vyhlášky) Návrh opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu údajov určených z konsolidovanej účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne a zaisťovne (59 KB)
Návrh opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termín ukladania výkazu vybraných údajov z účtovnej závierky zostavenej podľa § 17a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. ....../2011 pre účtovné jednotky, ktorými sú b (Návrh vyhlášky) Návrh opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termín ukladania výkazu vybraných údajov z účtovnej závierky zostavenej podľa § 17a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. ....../2011 pre účtovné jednotky, ktorými sú b (40 KB)
Návrh opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, spôsobe, mieste a termínoch ukladania údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú banky, správcovské spoločnosti, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkov (Návrh vyhlášky) Návrh opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, spôsobe, mieste a termínoch ukladania údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú banky, správcovské spoločnosti, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkov (40 KB)

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.