Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Vytlačiť stránku / Print page

Základné informácie o výbore

 

Základnou úlohou výboru je posudzovať návrhy zákonov predložených oprávnenými subjektmi z pohľadu dodržiavania a podpory ľudských práv, práv príslušníkov národnostných menšín, ostatných zraniteľných skupín, ochrany osobných údajov, rovnoprávnosti žien a mužov s dôrazom na princíp zákazu diskriminácie. Výbor venuje osobitnú pozornosť zákonom, ktoré upravujú činnosť nezávislých ľudskoprávnych inštitúcií (verejný ochranca práv, komisár pre deti a komisár pre osoby so zdravotným postihnutím, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Úrad na ochranu osobných údajov, Ústav pamäti národa). Ako gestorský výbor prerokúva správy prekladané týmito inštitúciami národnej rade. Pri vykonávaní svojej kontrolnej činnosti výbor spolupracuje aj s relevantnými mimovládnymi organizáciami, ako aj so splnomocnencom vlády pre rómske komunity, resp. so splnomocnencom vlády pre národnostné menšiny.

Výbor sleduje plnenie niektorých vládnych programov, ako napr. Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv, Stratégia SR pre integráciu Rómov do r. 2020, Národný akčný plán na elimináciu a prevenciu násilia na ženách na roky 2014 – 2019. Prerokúva súhrnnú správu o stave rodovej rovnosti za príslušný kalendárny rok. Pripravuje voľby predsedu Úradu na ochranu osobných údajov, verejného ochrancu práv, predsedu a členov Správnej rady Ústavu pamäti národa, členov Dozornej rady Ústavu pamäti národa, voľby komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.

Na základe podnetov členov výboru a verejnosti výbor môže rokovať o aktuálnych spoločenských problémoch, ak sa domnieva, že boli porušené, resp. hrozí porušovanie ľudských práv konkrétnej skupiny osôb.

 

[viac...]
 
Tel. 5972 1699
Email: vlpnm@nrsr.sk
Otvorí sa v novom okneĎalšie dokumenty

Zoznam členov

Pollák, Peter
Pollák, Peter (OĽANO) podpredseda
Blaha, Ľuboš
Blaha, Ľuboš (SMER - SD) člen
Dostál, Ondrej
Dostál, Ondrej (SaS) člen
Fico, Robert
Fico, Robert (SMER - SD) člen
Kubánek, Stanislav
Kubánek, Stanislav (SMER - SD) člen
Zahorčák, Viliam
Zahorčák, Viliam (SMER - SD) člen
Hudecová, Eva
Hudecová, Eva (SME RODINA) overovateľka
Pročko, Jozef
Pročko, Jozef (OĽANO) overovateľ

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí schôdze výborov pre daný deň.