Výbor NR SR pre sociálne veci Vytlačiť stránku / Print page

Základné informácie o výbore

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci podľa § 45 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov je iniciatívny a kontrolný orgán Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý podáva Národnej rade hlavne návrhy zákonov a iné odporúčania vo veciach, ktoré patria do pôsobnosti výboru, pričom sleduje, ako sa dodržiavajú a vykonávajú zákony a či predpisy vydané na ich vykonanie sú s nimi v súlade. Ďalej prerokúva a predkladá národnej rade návrhy na voľbu a odvolanie členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne, posudzuje z vecného hľadiska medzinárodné zmluvy pred ratifikáciou ktorých je potrebný súhlas národnej rady a na úseku svojho pôsobenia rokuje o zásadných otázkach rozvoja Slovenskej republiky a najmä o plnení Programového vyhlásenia vlády, o návrhu štátneho rozpočtu a jeho plnení.

Výbor pre sociálne veci posudzuje úroveň správ, analýz, návrhov predkladaných ústrednými orgánmi a inštitúciami v gescii výboru, spolupracuje s orgánmi štátnej a verejnej správy a odbornou verejnosťou a využíva na svoju činnosť ich podnety a návrhy. Do pôsobnosti výboru patrí oblasť sociálnej politiky a svoju legislatívnu činnosť zameriava predovšetkým na oblasti sociálneho poistenia, sociálnu pomoc, nezamestnanosť, služby zamestnanosti, hmotnú núdzu, Zákonník práce, štátnu službu a verejnú službu a zosúlaďovanie nášho právneho poriadku s právom Európskej únie.

Svoju kontrolnú činnosť zameria predovšetkým na aplikáciu zákonov v činnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Sociálnej poisťovne, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Na výkon zmieňovaných funkcií Výbor Národnej rady pre sociálne veci využíva schôdze výboru, výjazdové schôdze, poslanecké prieskumy, spoločné schôdze výborov a spoluprácu s výbormi parlamentov iných krajín.

 

[viac...]
 
Tel. 5972 1693
Email: vsv@nrsr.sk
Otvorí sa v novom okneĎalšie dokumenty

Zoznam členov

Ledecký, Vladimír
Ledecký, Vladimír (SaS) predseda
Krištúfková, Petra
Krištúfková, Petra (SME RODINA) podpredsedníčka
Richter, Ján
Richter, Ján (SMER - SD) podpredseda
Cmorej, Peter
Cmorej, Peter (SaS) člen
Kerekréti, Ján
Kerekréti, Ján (OĽANO) člen
Mihalik, Marcel
Mihalik, Marcel (OĽANO) člen
Vážny, Ľubomír
Vážny, Ľubomír (SMER - SD) člen
Drábiková, Lucia
Drábiková, Lucia (OĽANO) overovateľka
Tomáš, Erik
Tomáš, Erik (-) overovateľ

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí schôdze výborov pre daný deň.