Výbor NR SR pre sociálne veci Vytlačiť stránku / Print page

Základné informácie o výbore

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci podľa § 45 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov je iniciatívny a kontrolný orgán Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý podáva Národnej rade hlavne návrhy zákonov a iné odporúčania vo veciach, ktoré patria do pôsobnosti výboru, pričom sleduje, ako sa dodržiavajú a vykonávajú zákony a či predpisy vydané na ich vykonanie sú s nimi v súlade. Ďalej prerokúva a predkladá národnej rade návrhy na voľbu a odvolanie členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne, posudzuje z vecného hľadiska medzinárodné zmluvy pred ratifikáciou ktorých je potrebný súhlas národnej rady a na úseku svojho pôsobenia rokuje o zásadných otázkach rozvoja Slovenskej republiky a najmä o plnení Programového vyhlásenia vlády, o návrhu štátneho rozpočtu a jeho plnení.

Výbor pre sociálne veci posudzuje úroveň správ, analýz, návrhov predkladaných ústrednými orgánmi a inštitúciami v gescii výboru, spolupracuje s orgánmi štátnej a verejnej správy a odbornou verejnosťou a využíva na svoju činnosť ich podnety a návrhy. Do pôsobnosti výboru patrí oblasť sociálnej politiky a svoju legislatívnu činnosť zameriava predovšetkým na oblasti sociálneho poistenia, sociálnu pomoc, nezamestnanosť, služby zamestnanosti, hmotnú núdzu, Zákonník práce, štátnu službu a verejnú službu a zosúlaďovanie nášho právneho poriadku s právom Európskej únie.

Svoju kontrolnú činnosť zameria predovšetkým na aplikáciu zákonov v činnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Sociálnej poisťovne, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Na výkon zmieňovaných funkcií Výbor Národnej rady pre sociálne veci využíva schôdze výboru, výjazdové schôdze, poslanecké prieskumy, spoločné schôdze výborov a spoluprácu s výbormi parlamentov iných krajín.

 

[viac...]
 
Tel. 5972 1693
Email: vsv@nrsr.sk
Otvorí sa v novom okneĎalšie dokumenty

Zoznam členov

Krištúfková, Petra
Krištúfková, Petra (SME RODINA) podpredsedníčka
Richter, Ján
Richter, Ján (SMER - SD) podpredseda
Cmorej, Peter
Cmorej, Peter (SaS) člen
Hatráková, Katarína
Hatráková, Katarína (OĽANO) členka
Herák, Ján
Herák, Ján (OĽANO) člen
Kerekréti, Ján
Kerekréti, Ján (OĽANO) člen
Ledecký, Vladimír
Ledecký, Vladimír (ZA ĽUDÍ) člen
Vážny, Ľubomír
Vážny, Ľubomír (SMER - SD) člen
Žitňanská, Jana
Žitňanská, Jana (ZA ĽUDÍ) členka
Drábiková, Lucia
Drábiková, Lucia (OĽANO) overovateľka
Tomáš, Erik
Tomáš, Erik (-) overovateľ

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí schôdze výborov pre daný deň.