Výbor NR SR pre európske záležitosti Vytlačiť stránku / Print page

Základné informácie o výbore

 

Od vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie v roku 2004 sa Národná rada SR nepriamo podieľa na rozhodovacích procesoch v Európskej únii a na tvorbe európskej legislatívy prostredníctvom posilnenej kontroly činnosti vlády Slovenskej republiky v orgánoch Európskej únie. Túto právomoc nadobudla na základe ústavného zákona č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie, podľa ktorého sú členovia vlády povinní posielať Národnej rade SR návrhy právne záväzných aktov a iných aktov Európskej únie, o ktorých budú rokovať v príslušných orgánoch Európskej únie a informovať ju o ostatných záležitostiach súvisiacich s členstvom Slovenskej republiky v Európskej únii.

Vzťah národnej rady a vlády v záležitostiach EÚ má v zásade dve roviny – povinnosť vlády predkladať určené materiály a právomoc národnej rady schvaľovať stanoviská Slovenskej republiky. Vláda alebo poverený člen vlády predkladá národnej rade návrhy právne záväzných aktov a iných aktov EÚ, o ktorých budú rokovať zástupcovia vlád členských štátov EÚ, a informuje národnú radu o ostatných záležitostiach súvisiacich s členstvom Slovenskej republiky v EÚ. Národná rada má právomoc (možnosť) schvaľovať stanoviská Slovenskej republiky k návrhom právne záväzných aktov a iných aktov EÚ, o ktorých sa rozhoduje na úrovni zástupcov vlád členských štátov EÚ. Ak národná rada schváli návrh stanoviska Slovenskej republiky, člen vlády je týmto stanoviskom viazaný pri zastupovaní Slovenskej republiky v príslušnom orgáne EÚ. Člen vlády sa môže od stanoviska Slovenskej republiky odchýliť len v nevyhnutnom prípade a so zreteľom na záujmy Slovenskej republiky; v takom prípade je povinný o tom bezodkladne informovať národnú radu a takýto postup odôvodniť. Ak sa národná rada nevyjadrí k návrhu stanoviska Slovenskej republiky do dvoch týždňov od jeho predloženia, člen vlády je viazaný (pôvodným) návrhom stanoviska Slovenskej republiky. Možnosť sa ku návrhu stanoviska nevyjadriť (tzv. princíp tichej procedúry) je prejavom možnosti stanovisko vziať na vedomie resp. „mlčky“ odsúhlasiť a vôbec ho neprerokovávať ani explicitne neschvaľovať. Ak národná rada neschváli návrh stanoviska Slovenskej republiky a zároveň neschváli v danej veci iné stanovisko, člen vlády je viazaný (pôvodným) návrhom stanoviska Slovenskej republiky. Tento princíp je analogický k tzv. princípu konštruktívneho nesúhlasu.

Národná rada poverila výkonom svojej pôsobnosti v záležitostiach Európskej únie svoj výbor pre európske záležitosti (§58a rokovacieho poriadku). Tento výbor v praxi nevykonáva len pôsobnosť v intenciách ústavného zákona č. 397/2004 Z. z. (schvaľovanie záväzných mandátov pre členov vlády), ale sú mu rokovacím poriadkom zverené aj ďalšie právomoci národných parlamentov (napr. posudzovanie súladu návrhov legislatívnych aktov EÚ so zásadou subsidiarity vrátane schvaľovania odôvodnených stanovísk). Možno konštatovať, že slovenský model predstavuje tzv. zmiešaný systém sledovania záležitostí EÚ v národnom parlamente.

 

[viac...]
 
Tel. 02/5972 2751
Email: vez@nrsr.sk
Otvorí sa v novom okneĎalšie dokumenty

Zoznam členov

Blaha, Ľuboš
Blaha, Ľuboš (SMER - SD) predseda
Federič, Igor
Federič, Igor (SMER - SD) náhradný člen
Cséfalvayová, Katarína
Cséfalvayová, Katarína (MOST - HÍD) podpredsedníčka
Fedor, Martin
Fedor, Martin (MOST - HÍD) náhradný člen
Klus, Martin
Klus, Martin (SaS) podpredseda
Jurzyca, Eugen
Jurzyca, Eugen (SaS) náhradný člen
Andreánsky, Ladislav
Andreánsky, Ladislav (SMER - SD) člen
Jarjabek, Dušan
Jarjabek, Dušan (SMER - SD) náhradný člen
Budaj, Ján
Budaj, Ján (OĽANO) člen
Remišová, Veronika
Remišová, Veronika (OĽANO) náhradná členka
Jančula, Tibor
Jančula, Tibor (SNS) náhradný člen
Goga, Ľudovít
Goga, Ľudovít (SME RODINA) člen
Šebová, Zuzana
Šebová, Zuzana (SME RODINA) náhradná členka
Kamenický, Ladislav
Kamenický, Ladislav (SMER - SD) člen
Chudík, Peter
Chudík, Peter (SMER - SD) náhradný člen
Kondrót, Maroš
Kondrót, Maroš (SMER - SD) člen
Čaplovič, Dušan
Čaplovič, Dušan (SMER - SD) náhradný člen
Kotleba, Martin
Kotleba, Martin (ĽS Naše Slovensko) člen
Uhrík, Milan
Uhrík, Milan (ĽS Naše Slovensko) náhradný člen
Paška, Jaroslav
Paška, Jaroslav (SNS) člen
Hrnko, Anton
Hrnko, Anton (SNS) náhradný člen
Petrák, Ľubomír
Petrák, Ľubomír (SMER - SD) člen
Muňko, Dušan
Muňko, Dušan (SMER - SD) náhradný člen
Suchánek, Alan
Suchánek, Alan (OĽANO) člen
Heger, Eduard
Heger, Eduard (OĽANO) náhradný člen
Osuský, Peter
Osuský, Peter (SaS) overovateľ
Ivan, Miroslav
Ivan, Miroslav (SaS) náhradný člen
Sárközy, Irén
Sárközy, Irén (MOST - HÍD) overovateľka
Vavrek, Štefan
Vavrek, Štefan (MOST - HÍD) náhradný člen

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí schôdze výborov pre daný deň.