Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť Vytlačiť stránku / Print page

Základné informácie o výbore

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokúva najmä:

a) zásady a návrhy zákonov z oblasti obrany, zabezpečenia výstavby a činnosti ozbrojených síl, vnútorného poriadku a bezpečnosti, civilnej ochrany, štátnych hmotných rezerv, hasičského a záchranného zboru. Pripravuje k nim stanoviská a uznesenia.
b) návrhy medzinárodných zmlúv týkajúcich sa spolupráce v oblasti obrany, ozbrojených síl, vnútorného poriadku a bezpečnosti, civilnej ochrany a pripravuje k nim stanoviská a uznesenia,
c) návrhy koncepcie činnosti a organizácie ozbrojených síl, bezpečnosti (policajného zboru) civilnej ochrany, hasičského a záchranného zboru. Sleduje ich realizáciu a pripravuje k nim stanoviská a uznesenia, zúčastňuje sa na ich rozpracovaní a realizácii,
d) zásadné otázky stavu a vývoja ozbrojených síl, bezpečnosti štátu, bezpečnostnej situácie, kriminality, stavu pripravenosti civilnej ochrany, štátnych hmotných rezerv, hasičského a záchranného zboru. Informácie a ďalšie správy, ktoré si priebežne vyžiada.
e) podnety Ministerstva obrany SR a Ministerstva vnútra SR a ďalších orgánov Slovenskej republiky na zvýšenie účinnosti ochrany bezpečnosti štátu, bezpečnosti a ochrany osôb, majetku a verejného poriadku.
f) priebežné čerpanie rozpočtu, rozpočtovej kapitoly Ministerstva obrany SR, Ministerstva vnútra SR a Správy štátnych hmotných rezerv SR.

Výbor požaduje od Ministerstva obrany SR a Ministerstva vnútra SR, Správy štátnych hmotných rezerv SR, rozpracovanie Programového vyhlásenia vlády SR na podmienky ich činnosti vo forme konkrétnych a termínovaných úloh a zabezpečuje priebežnú kontrolu ich plnenia.

Výbor vykonáva kontrolu nad dodržiavaním zákonnosti činnosti Ministerstva obrany SR, ozbrojených síl SR, Ministerstva vnútra SR, Policajného zboru SR a Správy štátnych hmotných rezerv SR. Prerokúva návrhy, podnety a sťažnosti občanov a organizácií na ich činnosti, ako aj na činnosť orgánov civilnej ochrany, ktoré došli Národnej rade SR. Ak Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť zistí porušenie zákonnosti v ich činnosti, je oprávnený požiadať ministra obrany SR a ministra vnútra SR, aby bez meškania urobil nápravu.

 

[viac...]
 
Tel. 5972 1225
Email: vob@nrsr.sk
Otvorí sa v novom okneĎalšie dokumenty

Zoznam členov

Hrnko, Anton
Hrnko, Anton (SNS) predseda
Šuca, Peter
Šuca, Peter (SMER - SD) podpredseda
Baška, Jaroslav
Baška, Jaroslav (SMER - SD) člen
Galko, Ľubomír
Galko, Ľubomír (SaS) člen
Grendel, Gábor
Grendel, Gábor (OĽANO) člen
Hrnčiar, Andrej
Hrnčiar, Andrej (MOST - HÍD) člen
Kaliňák, Robert
Kaliňák, Robert (SMER - SD) člen
Kotleba, Marian
Kotleba, Marian (ĽS Naše Slovensko) člen
Krajniak, Milan
Krajniak, Milan (SME RODINA) člen
Buček, Jozef
Buček, Jozef (SMER - SD) overovateľ
Laurenčík, Milan
Laurenčík, Milan (SaS) overovateľ

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí schôdze výborov pre daný deň.