Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203290
ID oznámenia: 
16860
titul, meno, priezvisko: 
prof. MUDr. JÁN ZVONÁR
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
EUROREHAB S.R.O.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie BRATISLAVA RAČA; číslo LV: 1259; podiel: 1/1
DOM; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 1674; podiel: 1/2
BYT A NEBYTOVÉ PRIESTORY; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 7822; podiel: 1/2
BYTOVÝ DOM V REKONŠTRUKCII; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 6154; podiel: 1/2
BYT A NEBYTOVÉ PRI ESTORY; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 8614; podiel: 1/2
BYT A NEBYTOVÉ PRIESTORY; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 8614; podiel: 1/2
GARÁŽ; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 6672; podiel: 1/2
RODINNÝ DOM PRE REKREAČNÉ ÚČELY; kat. územie KOŠARISKÁ; číslo LV: 2121; podiel: 1/2
APARTMÁN; kat. územie DONOVALY; číslo LV: 3333; podiel: 1/2
POĽNOHOSPODÁRSKA PÔDA; kat. územie KOŠARISKÁ; číslo LV: 75; podiel: 1/2
POĽNOHOSPODÁRSKA PÔDA; kat. územie KOŠARISKÁ; číslo LV: 80; podiel: 1/2
POĽNOHOSPODÁRSKA PÔDA; kat. územie KOŠARISKÁ; číslo LV: 324; podiel: 1/2
POĽNOHOSPODÁRSKA PÔDA; kat. územie KOŠARISKÁ; číslo LV: 2132; podiel: 1/2
POĽNOHOSPODÁRSKA PÔDA; kat. územie PRIEPASTNÉ; číslo LV: 587; podiel: 1/1
POĽNOHOSPODÁRSKA PÔDA; kat. územie PRIEPASTNÉ; číslo LV: 832; podiel: 1/1
POĽNOHOSPODÁRSKA PÔDA; kat. územie PRIEPASTNÉ; číslo LV: 833; podiel: 1/1
POĽNOHOSPODÁRSKA PÔDA; kat. územie PRIEPASTNÉ; číslo LV: 834; podiel: 1/1
POĽNOHOSPODÁRSKA PÔDA; kat. územie PRIEPASTNÉ; číslo LV: 835; podiel: 1/1
POĽNOHOSPODÁRSKA PÔDA; kat. územie PRIEPASTNÉ; číslo LV: 836; podiel: 1/1
POĽNOHOSPODÁRSKA PÔDA; kat. územie PRIEPASTNÉ; číslo LV: 1363; podiel: 1/1
POĽNOHOSPODÁRSKA PÔDA; kat. územie PRIEPASTNÉ; číslo LV: 1573; podiel: 1/1
POĽNOHOSPODÁRSKA PÔDA; kat. územie PRIEPASTNÉ; číslo LV: 1577; podiel: 1/1
POĽNOHOSPODÁRSKA PÔDA; kat. územie PRIEPASTNÉ; číslo LV: 192; podiel: 1/1
POĽNOHOSPODÁRSKA PÔDA; kat. územie BREZOVÁ POD BRADLOM; číslo LV: 1735; podiel: 1/1
POĽNOHOSPODÁRSKA PÔDA; kat. územie BREZOVÁ POD BRADLOM; číslo LV: 1737; podiel: 1/1
POĽNOHOSPODÁRSKA PÔDA; kat. územie BREZOVÁ POD BRADLOM; číslo LV: 1738; podiel: 1/1
POĽNOHOSPODÁRSKA PÔDA; kat. územie BREZOVÁ POD BRADLOM; číslo LV: 1969; podiel: 1/1
POĽNOHOSPODÁRSKA PÔDA; kat. územie BREZOVÁ POD BRADLOM; číslo LV: 2987; podiel: 1/1
BYT A NEBYTOVÉ PRIESTORY; kat. územie BRATISLAVA RAČA; číslo LV: 10978; podiel: 1/2
POĽNOHOSPODÁRSKA PÔDA; kat. územie KOŠARISKÁ; číslo LV: 2113; podiel: 1/2
POĽNOHOSPODÁRSKA PÔDA; kat. územie KOŠARISKÁ; číslo LV: 1248; podiel: 1/1
POĽNOHOSPODÁRSKA PÔDA; kat. územie KOŠARISKÁ; číslo LV: 2471; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: PORSCHE, rok výroby: 2012, podiel: 1/2
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: PORSCHE, rok výroby: 2011, podiel: 1/2
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÝ PODIEL, podiel: 100%
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY V BANKE, podiel: 100%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->