Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B202344
ID oznámenia: 
15186
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. JANA ŽITŇANSKÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
KONATEĽ
(RKI GONSULTING, S.R.O)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM, ZÁHRADA; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 3000; podiel: 1/2
BYT; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 5213; podiel: 5/8
ZASTAVANÉ PLOCHY, DVOR; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 7795; podiel: 4035/80000
GARÁŽ; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 4443; podiel: 5/8
BYT; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 6216; podiel: 1/4
ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 9564; podiel: 422/40000
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: MITSHUBISHI, rok výroby: 2014, podiel: 100%
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: SUBARU, rok výroby: 2011, podiel: 25%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
FINANČNÉ PROSTRIEDKY, podiel: 100%
PODIELOVÉ FONDY, podiel: 100%
CENNÉ PAPIERE, podiel: 100%
PODIEL V OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI, podiel: 100%
STAVEBNÉ SPORENIE, podiel: 100%
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 26. 07. 2002
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->