Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P202537
ID oznámenia: 
16814
titul, meno, priezvisko: 
PhDr. ZDENKO ČAMBAL
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
44171 € (z výkonu verejnej funkcie), 7885 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PODNIKATEĽ
(PhDr. ZDENKO ČAMBAL, OBCHODNÁ A SPROSTREDKOVATEĽSKÁ ČINNOSŤ)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN DOZORNEJ RADY
(FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, A.S.)
požitky: ŽIADNE
ČLEN DOZORNEJ RADY
(ARRIVA, A.S.)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie HOLÍČ; číslo LV: 5819; podiel: 50%
RODINNÝ DOM; kat. územie HOLÍČ; číslo LV: 5819; podiel: 50%
RODINNÝ DOM; kat. územie HOLÍČ; číslo LV: 5819; podiel: 50%
POZEMOK; kat. územie HOLÍČ; číslo LV: 5819; podiel: 50%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: OPEL, rok výroby: 2007, podiel: 100%
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: MERCEDES-BENZ, rok výroby: 2015, podiel: 100%
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: MERCEDES-BENZ, rok výroby: 2014, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
FINANČNÉ PROSTRIEDKY Z PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI, podiel: 100%
FINANČNÉ PROSTRIEDKY SÚKROMNÉ, podiel: 50%
POHĽADÁVKY-FINANČNÉ PROSTRIEDKY Z PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI, podiel: 100%
POHĽADÁVKY-FINANČNÉ PROSTRIEDKY SÚKROMNÉ, podiel: 50%
existencia záväzku: 
ZÁVÄZOK-FINANČNÉ PROSTRIEDKY- PODNIKATEĽSKÉ, podiel: 100%, dátum vzniku: 31. 12. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->