Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203358
ID oznámenia: 
16082
titul, meno, priezvisko: 
VLADIMÍR RAK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (INVEAST SK, S.R.O.)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (MH INVEST II, S.R.O.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
GENERÁLNY KOMISÁR EXPO 2020 DUBAJ
(MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR)
požitky: PLAT
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 6567; podiel: 1/4
PARCELA POD BYTOVYM DOMOM; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 6568; podiel: 144/10000
BYT; kat. územie BRATISLAVA RUŽINOV; číslo LV: 2897; podiel: 1/1
PARCELA POD BYTOVÝM DOMOM; kat. územie BRATISLAVA RUŽINOV; číslo LV: 3901; podiel: 8118/394536
REKREAČNÁ CHATA; kat. územie BORSKÝ SVÄTÝ JUR; číslo LV: 1299; podiel: 1/2
BYT; kat. územie ZÁHORSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 6457; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
FINANČNÁ HOTOVOSŤ, podiel: BSM
ŠPERKY, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PODIEL V S.R.O. , podiel: 50%
existencia záväzku: 
ÚVER, podiel: 50%, dátum vzniku: 28. 12. 2007
ÚVER, podiel: 50%, dátum vzniku: 24. 02. 2016
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->