Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203512
ID oznámenia: 
16466
titul, meno, priezvisko: 
MUDr. VLADIMÍR FLIMER
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (STREDOSLOVENSKÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB A.S. BANSKÁ BYSTRICA)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
DERMATOLOGICKÉ CENTRUM, S.R.O.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
KONATEĽ
(DERMATOLOGICKÉ CENTRUM, S.R.O.)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PREDSEDA VÝBORU
(OBČIANSKE ZDRUŽENIE KOŽNÍ LEKÁRI ZA ZDRAVÚ KOŽU)
požitky: ODMENA
LEKÁR, KONATEĽ
(DERMATOLOGICKÉ CENTRUM, S.R.O.)
požitky: PLAT + ZISK
PODPREDSEDA VÝBORU
(SPOLOČENSTVO URBÁR - POZEMKOVÁ SPOLOČNOSŤ)
požitky: ODMENA
POSLANEC ZASTUPITEĽSTVA
(BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: ODMENA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie LEHÔTKA POD BREHMI; číslo LV: 15; podiel: 1/2
POZEMKY; kat. územie LEHÔTKA POD BREHMI; číslo LV: 838, 781; podiel: 1/2,8422/16822
GARÁŽ; kat. územie ŽIAR NAD HRONOM; číslo LV: 942; podiel: 1/2
POZEMOK; kat. územie LEHÔTKA POD BREHMI; číslo LV: 837,797; podiel: 1/1, 3148/5028
POZEMOK; kat. územie LEHÔTKA POD BREHMI; číslo LV: 478; podiel: 24360/806400
POZEMOK; kat. územie LEHÔTKA POD BREHMI; číslo LV: 838,781; podiel: 1/2, 8422/16822
POZEMOK; kat. územie HORNÉ OPATOVCE; číslo LV: 2223, 3189, 2460, 2347, 2840; podiel: 3/8,1/4, 1/6, 1/6, 3/8
POZEMOK; kat. územie ŽIAR NAD HRONOM; číslo LV: 4032; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie ŽIAR NAD HRONOM; číslo LV: 4135; podiel: 3108/3181
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: MERCEDES - BENZ, rok výroby: 2013, podiel: 50%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚSPORY, podiel: 50%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->