Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
U161867
ID oznámenia: 
15712
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. ANNA VITTEKOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
podpredseda Úradu na ochranu osobných údajov
príjmy za rok 2019: 
13144 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PODPREDSEDA
(ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SR)
požitky: PLAT
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ISTEBNÍK; číslo LV: 611; podiel: 100%
RODINNÝ DOM, 2X ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ISTEBNÍK; číslo LV: 593; podiel: 100%
GARÁŽ, 2X ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie TRENČÍN; číslo LV: 5796,9192,6375; podiel: 100%
DOM, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, ZÁHRADA; kat. územie LÚKA; číslo LV: 272; podiel: 50%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
STAROŽITNÝ NÁBYTOK A PREDMETY, podiel: 50%
UMELECKÉ DIELA, podiel: 50%
ŠPERKY, podiel: 50%
KNIHY, podiel: 50%
STAVEBNÉ SPORENIE, podiel: 50%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->