Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC204071
ID oznámenia: 
15943
titul, meno, priezvisko: 
Ing. TOMÁŠ SMUTNÝ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NADÁCIA MINISTERSTVA HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 26000 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
SLOVAK BUSINESS AGENCY
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SZČO- ŽIVNOSTNÍK POZASTAVUJEM ČINNOSŤ V ZMYSLE ZÁKONA
(Ing. TOMÁŠ SMUTNÝ)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
KONATEĽ
(HUMANEX S.R.O.)
požitky: TEJTO FUNKCIE SOM SA VZDAL DŇA 12.11.2020. TÚTO ZMENU OZNÁMI SÚDU NÁŠ ADVOKÁT.
KONATEĽ
(MOVEX SŤAHOVANIE S.R.O.)
požitky: TEJTO FUNKCIE SOM SA VZDAL DŇA 12.11.2020. TÚTO ZMENU OZNÁMI SÚDU NÁŠ ADVOKÁT.
KONATEĽ
(JD.DENTISTY S.R.O.)
požitky: TEJTO FUNKCIE SOM SA VZDAL DŇA 12.11.2020. TÚTO ZMENU OZNÁMI SÚDU NÁS ADVOKÁT.
KONATEĽ
(PROSMILE CLINIC S.R.O.)
požitky: TEJTO FUNKCIE SOM SA VZDAL DŇA 12.11.2020. TÚTO ZMENU OZNÁMI SÚDU NÁŠ ADVOKÁT.
KONATEĽ
(HUMANEX S.R.O.)
požitky: TEJTO FUNKCIE SA VZDÁM DO 30 DNÍ OD VYMENOVANIA DO FUNKCIE. TÚTO ZMENU ZABEZPEČUJE NÁŠ ADVOKÁT V ČR
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
3I BYT; kat. územie NIVY-RUŽINOV BRATISLAVA; číslo LV: 4270; podiel: 1/1
NEBYTOVÉ PRIESTORY-PARKOVACIE MIESTO; kat. územie NIVY-RUŽINOV BRATISLAVA; číslo LV: 4268; podiel: 1/169
3I BYT; kat. územie PODUNAJSKÉ BISKUPICE-BRATISLAVA; číslo LV: 4109; podiel: 1/2
3I BYT; kat. územie PODUNAJSKÉ BISKUPICE-BRATISLAVA; číslo LV: 4051; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/2, dátum vzniku: 25. 04. 2018
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/2, dátum vzniku: 20. 03. 2018
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 10. 06. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: HONDA CR-V, rok výroby: 2014
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->