Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203988
ID oznámenia: 
15871
titul, meno, priezvisko: 
Ing. TOMÁŠ HUSÁR
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SOLEA , S.R.O.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
KONATEĽ
(SOLEA, S.R.O.)
požitky:
KONATEĽ
(MEDICAL SPOT, S.R.O.)
požitky:
KONATEĽ
(MERITTO, S.R.O.)
požitky:
KONATEĽ
(PROPER SERVICES, S.R.O.)
požitky:
KONATEĽ
(DENTAL SPOT, S.R.O.)
požitky:
KONATEĽ
(SECUS, S.R.O.)
požitky:
KONATEĽ
(PROPER PARTNERS, S.R.O.)
požitky:
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie TRNOVÉ; číslo LV: 2985; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 2308; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 2429; podiel: 1/1
CHATA; kat. územie KRÁSNO NAD KYSUCOU; číslo LV: 851; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 50%
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 50%
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 100%
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 75%
ÚČTY V BANKE, podiel: BSM
ÚSPORY, podiel: BSM
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 02. 06. 2020
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 12. 06. 2020
PÓŽIČKA, podiel: BSM, dátum vzniku: 18. 06. 2020
PÔŽIČKA, podiel: BSM, dátum vzniku: 19. 05. 2020
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->