Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203110
ID oznámenia: 
18182
titul, meno, priezvisko: 
Ing. SVETOZÁR KRNÁČ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ ELEKTRIZAČNÁ PRENOSOVÁ SÚSTAVA, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
ČLEN PREDSTAVENSTVA
(VEOLIA ENERGIA LEVICE, A.S.)
KONATEĽ
(VEOLIA INDUSTRY LEVICE, S.R.O.)
KONATEĽ
(VEOLIA KOMODITY SLOVENSKO, S.R.O.)
KONATEĽ
(VEOLIA PRIEMYSELNÉ SLUŽBY SLOVENSKO, S.R.O.)
KONATEĽ
(VEOLIA TEPLO LEVICE, S.R.O.)
KONATEĽ
(ASN SLOVAKIA S.R.O.)
KONATEĽ
(PPC PROSTĚJOV, S.R.O.)
RIADITEĽ SPOLOČNOSTI
(VEOLIA ENERGIA LEVICE, A.S.)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
nie
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SLOVENSKÁ ELEKTRIZAČNÁ PRENOSOVÁ SÚSTAVA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
3-IZBOVÝ BYT; kat. územie LEVICE; číslo LV: 5533; podiel: 1/1
2-IZBOVÝ BYT; kat. územie LEVICE; číslo LV: 5071; podiel: 1/1
1-IZBOVÝ BYT; kat. územie LEVICE; číslo LV: 7347; podiel: 1/1
3-IZBOVÝ BYT; kat. územie LEVICE; číslo LV: 7619; podiel: 1/1
3 - IZBOVÝ BYT; kat. územie LEVICE; číslo LV: 8322; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PODIELOVÉ FONDY, podiel: 1/1
PODIELOVÉ FONDY, podiel: 1/1
DSS DOPLNKOVÉ STAROBNÉ SPORENIE, podiel: 1/1
PODIELOVÉ FONDY, podiel: 1/1
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O. , podiel: 1/1
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY NA BEŽNOM ÚČTE, podiel: 1/1
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY NA BEŽNOM ÚČTE, podiel: BSM
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 26. 06. 2014
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 06. 02. 2017
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 20. 02. 2019
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 23. 02. 2019
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 16. 04. 2020
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 28. 04. 2020
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->