Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203215
ID oznámenia: 
16417
titul, meno, priezvisko: 
PhDr. ŠTEFAN ŠKULTÉTY
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (DMD GROUP)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
KONATEĽ
(CGC)
SZČO
(ŠTEFAN ŠKULTÉTY)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PREDSEDA SPRÁVNEJ RADY
(NÁRODNÁ SIEŤ MAS SR)
požitky: ŽIADNE
PREDSEDA SPRÁVNEJ RADY
(INŠTITÚT SK 21)
požitky: ŽIADNE
PREDSEDA SPRÁVNEJ RADY
(MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB SLOVAN TRENČ. TEPLICE)
požitky: ŽIADNE
PREDSEDA SPRÁVNEJ RADY
(IFIGÉNIA)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie TRENČÍN; číslo LV: 8682; podiel: BSM
GARÁŽ; kat. územie TRENČÍN; číslo LV: 8682; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
AUTOMOBIL, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2019, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
BANKOVÉ ÚČTY A VKLADY, podiel: BSM
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->