Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC214177
ID oznámenia: 
16053
titul, meno, priezvisko: 
Ing. ŠTEFAN ŠABÍK
oznámenie za rok: 
2020
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ESCO SLOVENSKO, A.S.)
príjmy za rok 2020: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SPRÁVNY RIADITEĽ
(ESCO SLOVENSKO, A.S.)
požitky: ODMENA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ VOZOKANY; číslo LV: 1623; podiel: 100%
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 420; podiel: 7/14250
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 425; podiel: 1/14
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 425; podiel: 1/14
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENY HRÁDOK; číslo LV: 425; podiel: 1/14
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 425; podiel: 1/14
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 425; podiel: 1/14
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 425; podiel: 1/14
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 425; podiel: 1/14
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 425; podiel: 1/14
ZÁHRADA; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 425; podiel: 1/14
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 425; podiel: 1/14
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 425; podiel: 1/14
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENY HRÁDOK; číslo LV: 425; podiel: 1/14
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENY HRÁDOK; číslo LV: 425; podiel: 1/14
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 425; podiel: 1/14
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 425; podiel: 1/14
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 425; podiel: 1/14
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 425; podiel: 1/14
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 425; podiel: 1/14
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 425; podiel: 1/14
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 425; podiel: 1/14
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 425; podiel: 1/14
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 425; podiel: 1/14
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 425; podiel: 1/14
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 425; podiel: 1/14
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 425; podiel: 1/14
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 425; podiel: 1/14
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 425; podiel: 1/14
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 425; podiel: 1/14
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 425; podiel: 1/14
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 425; podiel: 1/14
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 425; podiel: 1/14
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 425; podiel: 1/14
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 425; podiel: 1/14
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 425; podiel: 1/14
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 425; podiel: 1/14
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 425; podiel: 1/14
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 425; podiel: 1/14
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 425; podiel: 1/14
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 429; podiel: 1323/364176
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 429; podiel: 1323/364176
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 474; podiel: 7/14250
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 474; podiel: 7/14250
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 493; podiel: 1323/364176
VINICA; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 494; podiel: 1/14
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 495; podiel: 1/2
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ČERVENY HRÁDOK; číslo LV: 495; podiel: 1/2
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 526; podiel: 7/14250
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 527; podiel: 7/14250
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ČERVENY HRÁDOK; číslo LV: 587; podiel: 1323/364176
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 596; podiel: 1323/364176
LESNÝ POZEMOK; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 657; podiel: 1323/364176
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 672; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 672; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 672; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 673; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 673; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 673; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 673; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 673; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 673; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 673; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 673; podiel: 1/1
ORNA PÔDA; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 673; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 673; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 673; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 674; podiel: 2/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 674; podiel: 2/4
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 705; podiel: 1323/364176
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 734; podiel: 1323/364176
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 856; podiel: 1323/364176
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 857; podiel: 1323/364176
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 858; podiel: 7/14250
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 859; podiel: 7/14250
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 862; podiel: 1323/364176
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 863; podiel: 1323/364176
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 868; podiel: 1323/364176
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 869; podiel: 1323/364176
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 1178; podiel: 7/14250
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KRAHULE; číslo LV: 397; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie KRAHULE; číslo LV: 397; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie KRAHULE; číslo LV: 397; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie KRAHULE; číslo LV: 397; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KRAHULE; číslo LV: 398; podiel: 1/2
ZASTAVANÁ PLOCHA A NADVORIE; kat. územie LEVICE; číslo LV: 4006; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie LEVICE; číslo LV: 4006; podiel: 1/1
VINICA; kat. územie LEVICE; číslo LV: 4006; podiel: 1/1
VINIČNÝ DOMČEK; kat. územie LEVICE; číslo LV: 4006; podiel: 1/1
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie LEVICE; číslo LV: 7303; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie LEVICE; číslo LV: 7303; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie LEVICE; číslo LV: 7303; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie NIVY; číslo LV: 3790; podiel: 8309/358594
BYTOVÝ DOM; kat. územie NIVY; číslo LV: 3790; podiel: 8309/358594
BYT; kat. územie NIVY; číslo LV: 3790; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: AUDI, rok výroby: 2016, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PODIELOVÉ FONDY, podiel: 1/1
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY NA BANKOVOM ÚČTE, podiel: 1/1
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY V HOTOVOSTI, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->