Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203187
ID oznámenia: 
16376
titul, meno, priezvisko: 
Ing. STANISLAV TOMAN
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (ZSSK THU, S.R.O.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PROJEKTOVÝ MANAŽÉR
(MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY)
požitky: NIE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie BRATISLAVA - NOVÉMESTO; číslo LV: 5422; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie BRATISLAVA NOVÉ MESTO; číslo LV: 5648; podiel: 0,0086 %
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie BRATISLAVA - NOVÉ MESTO; číslo LV: 5422; podiel: 0,0227 %
POZEMOK; kat. územie BRATISLAVA - NOVÉ MESTO; číslo LV: 5648; podiel: 0,0017 %
BYT; kat. územie KOŠICE - STARÉ MESTO; číslo LV: 10836; podiel: BSM
POZEMOK; kat. územie RÁZTOČNO; číslo LV: 2375; podiel: BSM
POZEMOK; kat. územie RÁZTOČNO; číslo LV: 124; podiel: BSM
POZEMOK; kat. územie RÁZTOČNO; číslo LV: 2373; podiel: BSM
POZEMOK; kat. územie RÁZTOČNO; číslo LV: 2374; podiel: BSM
POZEMOK; kat. územie RÁZTOČNO; číslo LV: 2372; podiel: BSM
POZEMOK; kat. územie RÁZTOČNO; číslo LV: 2756; podiel: BSM
POZEMOK; kat. územie RÁZTOČNO; číslo LV: 2499; podiel: BSM
POZEMOK; kat. územie RAČICE; číslo LV: 625; podiel: 0,25 %
POZEMOK; kat. územie RAČICE; číslo LV: 539; podiel: 0,33 %
POZEMOK; kat. územie RAČICE; číslo LV: 649; podiel: 0,25 %
POZEMOK; kat. územie RAČICE; číslo LV: 1302; podiel: 0,25 %
POZEMOK; kat. územie RAČICE; číslo LV: 1331; podiel: 0,25 %
POZEMOK; kat. územie RAČICE; číslo LV: 616; podiel: 0,25 %
POZEMOK; kat. územie RAČICE; číslo LV: 615; podiel: 0,25 %
POZEMOK; kat. územie RAČICE; číslo LV: 1301; podiel: 0,25 %
POZEMOK; kat. územie RAČICE; číslo LV: 1330; podiel: 0,25 %
POZEMOK; kat. územie RAČICE; číslo LV: 1272; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie RAČICE; číslo LV: 614; podiel: 0,25 %
POZEMOK; kat. územie RAČICE; číslo LV: 1300; podiel: 0,25 %
POZEMOK; kat. územie RAČICE; číslo LV: 1329; podiel: 0,25 %
POZEMOK; kat. územie RAČICE; číslo LV: 623; podiel: 0,25 %
POZEMOK; kat. územie RAČICE; číslo LV: 624; podiel: 0,10 %
POZEMOK; kat. územie RAČICE; číslo LV: 1032; podiel: 0,25 %
POZEMOK; kat. územie RAČICE; číslo LV: 1033; podiel: 0,25 %
POZEMOK; kat. územie RAČICE; číslo LV: 1266; podiel: 0,25 %
POZEMOK; kat. územie RAČICE; číslo LV: 1303; podiel: 0,25 %
POZEMOK; kat. územie RAČICE; číslo LV: 1333; podiel: 0,25 %
POZEMOK; kat. územie RAČICE; číslo LV: 1273; podiel: 0,25 %
POZEMOK; kat. územie RAČICE; číslo LV: 587; podiel: 0,38 %
POZEMOK; kat. územie RAČICE; číslo LV: 1078; podiel: 0,61 %
POZEMOK; kat. územie RAČICE; číslo LV: 1282; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie RAČICE; číslo LV: 1352; podiel: 0,01 %
POZEMOK; kat. územie RAČICE; číslo LV: 762; podiel: 0,50 %
POZEMOK; kat. územie RAČICE; číslo LV: 1306; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie RAČICE; číslo LV: 1292; podiel: 0,25 %
POZEMOK; kat. územie RAČICE; číslo LV: 1025; podiel: BSM
POZEMOK; kat. územie RAČICE; číslo LV: 1026; podiel: BSM
POZEMOK; kat. územie RAČICE; číslo LV: 671; podiel: BSM
POZEMOK; kat. územie SEBEDRAŽIE; číslo LV: 2636; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie JALOVEC; číslo LV: 2246; podiel: BSM
POZEMOK; kat. územie JALOVEC; číslo LV: 2244; podiel: BSM
POZEMOK; kat. územie JALOVEC; číslo LV: 1246; podiel: BSM
POZEMOK; kat. územie JALOVEC; číslo LV: 1075; podiel: BSM
POZEMOK; kat. územie JALOVEC; číslo LV: 1920; podiel: BSM
POZEMOK; kat. územie JALOVEC; číslo LV: 1250; podiel: BSM
POZEMOK; kat. územie JALOVEC; číslo LV: 1917; podiel: BSM
POZEMOK; kat. územie JALOVEC; číslo LV: 1918; podiel: BSM
POZEMOK; kat. územie JALOVEC; číslo LV: 1919; podiel: BSM
POZEMOK; kat. územie JALOVEC; číslo LV: 1921; podiel: BSM
POZEMOK; kat. územie JALOVEC; číslo LV: 2238; podiel: BSM
POZEMOK; kat. územie JALOVEC; číslo LV: 1077; podiel: BSM
POZEMOK; kat. územie JALOVEC; číslo LV: 1916; podiel: BSM
POZEMOK; kat. územie JALOVEC; číslo LV: 1201; podiel: BSM
POZEMOK; kat. územie JALOVEC; číslo LV: 1076; podiel: BSM
POZEMOK; kat. územie JALOVEC; číslo LV: 1180; podiel: BSM
POZEMOK; kat. územie MOROVNO; číslo LV: 399; podiel: BSM
POZEMOK; kat. územie MOROVNO; číslo LV: 487; podiel: BSM
POZEMOK; kat. územie MOROVNO; číslo LV: 188; podiel: BSM
POZEMOK; kat. územie MOROVNO; číslo LV: 75; podiel: BSM
POZEMOK; kat. územie MOROVNO; číslo LV: 74; podiel: BSM
POZEMOK; kat. územie MOROVNO; číslo LV: 341; podiel: BSM
POZEMOK; kat. územie MOROVNO; číslo LV: 358; podiel: BSM
POZEMOK; kat. územie MOROVNO; číslo LV: 476; podiel: BSM
POZEMOK; kat. územie MOROVNO; číslo LV: 477; podiel: BSM
POZEMOK; kat. územie MOROVNO; číslo LV: 488; podiel: BSM
POZEMOK; kat. územie MOROVNO; číslo LV: 602; podiel: BSM
POZEMOK; kat. územie MOROVNO; číslo LV: 475; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER , podiel: BSM, dátum vzniku: 18. 01. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->