Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202600
ID oznámenia: 
16193
titul, meno, priezvisko: 
PhDr. SILVIA PORUBÄNOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (INŠTITÚT PRE VÝSKUM PRÁCE A RODINY)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie BRATISLAVA-PETRŽALKA; číslo LV: 2727; podiel: 50%
RODINNÝ DOM; kat. územie VEĽKÉ ÚĽANY; číslo LV: 1816; podiel: 100%
ORNÁ PÔDA; kat. územie BUČANY; číslo LV: 975; podiel: 2/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie BUČANY; číslo LV: 975; podiel: 2/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie BUČANY; číslo LV: 573; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie BUČANY; číslo LV: 2109; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie BUČANY; číslo LV: 2112; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie BUČANY; číslo LV: 3181; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie BUČANY; číslo LV: 2985; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie BUČANY; číslo LV: 2999; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie BUČANY; číslo LV: 8180; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie BUČANY; číslo LV: 2959; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->