Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203768
ID oznámenia: 
16311
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. MARTIN SENČÁK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ NÁRODNÁ AKREDITAČNÁ SLUŽBA)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÉ PLOCHY; kat. územie TREBIŠOV; číslo LV: 9580; podiel: 2/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie TREBIŠOV; číslo LV: 9900; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie TREBIŠOV; číslo LV: 9995; podiel: 1/2
LÚKA; kat. územie TREBIŠOV; číslo LV: 9076; podiel: 72/20870
IÚK3; kat. územie TREBIŠOV; číslo LV: 9579; podiel: 2/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie TREBIŠOV; číslo LV: 9580; podiel: 2/4
LÚKA; kat. územie TREBIŠOV; číslo LV: 8796; podiel: 1/105
LÚKA; kat. územie TREBIŠOV; číslo LV: 8830; podiel: 1/105
LÚKA; kat. územie TREBIŠOV; číslo LV: 8832; podiel: 1/105
ORNÁ PÔDA; kat. územie TREBIŠOV; číslo LV: 10242; podiel: 2/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie TREBIŠOV; číslo LV: 11467; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČEĽOVCE; číslo LV: 449; podiel: 2/5
LÚKA; kat. územie ROŠKOVCE; číslo LV: 371; podiel: 11818/1925692
LES; kat. územie ROŠKOVCE; číslo LV: 371; podiel: 11818/1925692
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČEĽOVCE; číslo LV: 450; podiel: 104/480
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČEĽOVCE; číslo LV: 1554; podiel: 5/10
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČEĽOVCE; číslo LV: 1810; podiel: 1/1
LÚKA; kat. územie TREBIŠOV; číslo LV: 8757; podiel: 1/105
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie TREBIŠOV; číslo LV: 8772; podiel: 72/20870
VODNÉ PLOCHY; kat. územie TREBIŠOV; číslo LV: 8795; podiel: 1/105
ORNÁ PÔDA; kat. územie TREBIŠOV; číslo LV: 4379; podiel: 2/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie TREBIŠOV; číslo LV: 4678; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie TREBIŠOV; číslo LV: 4680; podiel: 1/4
LÚKA; kat. územie TREBIŠOV; číslo LV: 4128; podiel: 18/54
ORNÁ PÔDA; kat. územie TREBIŠOV; číslo LV: 4378; podiel: 1/4
LÚKA; kat. územie TREBIŠOV; číslo LV: 4378; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie TREBIŠOV; číslo LV: 2024; podiel: 1/8
LÚKA; kat. územie TREBIŠOV; číslo LV: 2024; podiel: 1/8
VODNÉ PLOCHY; kat. územie TREBIŠOV; číslo LV: 2872; podiel: 2/13
ORNÁ PÔDA; kat. územie TREBIŠOV; číslo LV: 5371; podiel: 1/2
LÚKA; kat. územie TREBIŠOV; číslo LV: 5371; podiel: 1/2
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie TREBIŠOV; číslo LV: 6891; podiel: 72/20870
LÚKA; kat. územie TREBIŠOV; číslo LV: 8113; podiel: 72/20870
LÚKA; kat. územie TREBIŠOV; číslo LV: 8306; podiel: 72/20870
ORNÁ PÔDA; kat. územie TREBIŠOV; číslo LV: 8752; podiel: 72/20870
ORNÁ PÔDA; kat. územie TREBIŠOV; číslo LV: 7603; podiel: 2/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie TREBIŠOV; číslo LV: 7604; podiel: 2/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie TREBIŠOV; číslo LV: 7605; podiel: 2/4
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie TREBIŠOV; číslo LV: 7555; podiel: 1/105
ORNÁ PÔDA; kat. územie TREBIŠOV; číslo LV: 7600; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie TREBIŠOV; číslo LV: 7601; podiel: 1/4
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER PRE MLADÝCH, podiel: 1/2, dátum vzniku: 09. 05. 2015
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->