Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
K161986
ID oznámenia: 
15749
titul, meno, priezvisko: 
Ing. RUDOLF URBANOVIČ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štátny tajomník
príjmy za rok 2019: 
41653 € (z výkonu verejnej funkcie), 29323 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ZÁSTUPCA PRIMÁTORA A POSLANEC MSZ
(MESTSKÝ ÚRAD)
požitky: POBERÁM ODMENU
POSLANEC ŽSK
(ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: POBERÁM ODMENU
PREDSEDA PREDSTAVENSTVA
(LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A.S.)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
3X TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 577; podiel: 1/240
LESNÝ POZEMOK; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 577; podiel: 1/240
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 581; podiel: 5/7422
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 583; podiel: 6/3701
6X ORNÁ PÔDA; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 690; podiel: 1/12
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 690; podiel: 1/12
6X ORNÁ PÔDA; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 691; podiel: 1/12
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 698; podiel: 5/7422
ORNÁ PÔDA; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 755; podiel: 6/3701
23X TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 755; podiel: 6/3701
12X ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 755; podiel: 6/3701
8X LESNÝ POZEMOK; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 755; podiel: 6/3701
2X LESNÝ POZEMOK; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 756; podiel: 6/3701
ORNÁ PÔDA; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 786; podiel: 1/192
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 796; podiel: 1/36
2X ZÁHRADA; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 800; podiel: 1/6
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 800; podiel: 1/6
RODINNÝ DOM; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 800; podiel: 1/6
2X LESNÝ POZEMOK; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 991; podiel: 5/7422
LESNÝ POZEMOK; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 999; podiel: 6/3701
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 1000; podiel: 6/3709
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 1078; podiel: 1/54
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 1202; podiel: 23/3600
2X TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 1203; podiel: 1/240
2X LESNÝ POZEMOK; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 1203; podiel: 1/240
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 1204; podiel: 5/7422
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 1367; podiel: 1/216
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 1388; podiel: 23/3600
2X ZÁHRADA; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 1388; podiel: 23/3600
2X TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 1388; podiel: 23/3600
5X TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 1389; podiel: 23/3600
9X ORNÁ PÔDA; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 1389; podiel: 23/3600
4X OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 1389; podiel: 23/3600
4X ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 1389; podiel: 23/3600
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 1390; podiel: 23/3600
9X ORNÁ PÔDA; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 1391; podiel: 1/24
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 1391; podiel: 1/24
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 1392; podiel: 1/24
2X ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 1481; podiel: 1/12
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 1505; podiel: 1/30
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 1611; podiel: 1/192
ORNÁ PÔDA; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 1614; podiel: 1/66
ORNÁ PÔDA; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 1615; podiel: 1/192
ORNÁ PÔDA; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 1637; podiel: 1/48
ORNÁ PÔDA; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 1639; podiel: 1/32
ORNÁ PÔDA; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 1808; podiel: 5/72
2X ORNÁ PÔDA; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 1857; podiel: 1/45
3X ORNÁ PÔDA; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 1982; podiel: 5/72
ORNÁ PÔDA; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 2014; podiel: 1/12
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 2015; podiel: 1/48
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 2094; podiel: 5/4722
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 2095; podiel: 5/4722
29X TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 2134; podiel: 6/3709
17X LESNÝ POZEMOK; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 2134; podiel: 6/3701
9X ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 2135; podiel: 6/3701
2X ZÁHRADA; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 2135; podiel: 6/3701
33X TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 2135; podiel: 6/3701
11X ORNÁ PÔDA; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 2135; podiel: 6/3701
4X OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 2135; podiel: 6/3701
31X LESNÝ POZEMOK; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 2135; podiel: 6/3701
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 2136; podiel: 6/3701
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 2137; podiel: 1/240
2X ORNÁ PÔDA; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 2164; podiel: 1/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 2182; podiel: 1/30
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 2183; podiel: 1/30
ORNÁ PÔDA; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 2275; podiel: 1/48
ORNÁ PÔDA; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 2328; podiel: 1/32
BYTOVÝ DOM; kat. územie OKOLIČNÉ; číslo LV: 1088; podiel: BSM
GARÁŽE PODBREZINY; kat. územie OKOLIČNÉ; číslo LV: 1572; podiel: BSM
2X ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 1481; podiel: 1/48
2X ORNÁ PÔDA; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 1857; podiel: 1/180
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: HONDA, rok výroby: 2009, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->