Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B202456
ID oznámenia: 
15432
titul, meno, priezvisko: 
Ing. ROMAN FOLTIN, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
KONATEĽ
(LIBERÁLNY DOM S.R.O.)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
REKREAČNÁ CHATA; kat. územie ŠTRBA; číslo LV: 4218; podiel: 1/1
5X BYT; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 2881; podiel: 1/1
5X PARKOVACIE MIESTA; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 2881; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 7979; podiel: 1/1
ZÁHRADA, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 1380; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 3295; podiel: 1/1
ZÁHRADA, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 1517; podiel: 1/1
ZÁHRADA, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 2115; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie MILOSLAVOV; číslo LV: 1167; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2019, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
DLHOPISY, podiel: 1/1
ŽIVOTNÉ POISTENIE, podiel: 1/1
FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA ÚČTE, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->