Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZD203856
ID oznámenia: 
15853
titul, meno, priezvisko: 
Ing. RÓBERT KANÁS
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
riaditeľ štátneho podniku (AGROKOMPLEX NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, Š.P.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT, GARÁŽOVÉ STÁTIE; kat. územie TRNÁVKA; číslo LV: 4867, 5480; podiel: 1/2
BYT, PIVNICA, PARKOVACIE STÁTIE; kat. územie NIVY; číslo LV: 3812, 4911, 4944; podiel: 1/2
RODINNÝ DOM; kat. územie CHORVÁTSKY GROB; číslo LV: 3614; podiel: 1/2
RODINNÝ DOM, POZEMKY; kat. územie ZOBOR; číslo LV: 945; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PENIAZE NA ÚČTOCH V BANKE, podiel: 1/2
ZARIADENIE DOMU, podiel: 1/2
existencia záväzku: 
ÚVER - HYPOTÉKA, podiel: 1/2, dátum vzniku: 07. 07. 2017
ÚVER - HYPOTÉKA, podiel: 1/2, dátum vzniku: 03. 10. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->