Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203345
ID oznámenia: 
18791
titul, meno, priezvisko: 
Ing. RÓBERT GOLD
oznámenie za rok: 
2020
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA A.S.)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (INNOGY SLOVENSKO S.R.O.)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (LETISKO M.R. ŠTEFÁNIKA - AIRPORT BRATISLAVA A.S.)
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (VEREJNÉ PRÍSTAVY A.S.)
príjmy za rok 2020: 
13940 € (z výkonu verejnej funkcie), 35916 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO KOŠICE I.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PODPREDSEDA PREDSTAVENSTVA
(STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO KOŠICE I)
požitky: ODMENA ZA FUNKCIU V PREDSTAVENSTVE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie LORINČIK; číslo LV: 1162; podiel: 1/1
BYT 3-IZBOVÝ; kat. územie HUŠTAKY; číslo LV: 13236; podiel: 1/1
BYT 3-IZBOVÝ; kat. územie HOLČÍKOVCE; číslo LV: 1006; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ AUTO, továrenská značka: VOLKSWAGEN, rok výroby: 2011, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
VKLAD V OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI, podiel: 80%
FINANČNÉ ÚSPORY ULOŽENÉ V PEŇAŽNÝCH ÚSTAVOCH, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->