Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203327
ID oznámenia: 
15531
titul, meno, priezvisko: 
Ing. RICHARD TUŠAN
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (VÝCHODOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, A.S. KOŠICE)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ŽIVNOSŤ
(Ing. RICHARD TUŠAN-RICHTEX)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÁ PLOCHA A NADVORÍE, DOM; kat. územie KOŠICE - VYŠNÉ OPÁTSKE ; číslo LV: 288; podiel: 3/4
ZÁHRADA; kat. územie KOŠICE-VYŠNÉ OPÁTSKE; číslo LV: 689; podiel: 1/1
ZÁHRADA, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie KOŠICE - VYŠNÉ OPÁTSKE; číslo LV: 690; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ, továrenská značka: JEEP, rok výroby: 1997, podiel: 1/2
OSOBNÉ, továrenská značka: KIA, rok výroby: 2016, podiel: 1/1
NÁKLADNÉ, továrenská značka: LANDROVER, rok výroby: 2013, podiel: 1/1
OSOBNÉ, továrenská značka: JEEP, rok výroby: 1997, podiel: 1/2
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
STAVEBNÉ SPORENIE, podiel: 1/2
BEŽNÝ ÚČET V BANKE - OSOBNÝ, podiel: 1/2
INVESTIČNÉ SPORENIE , podiel: 1/2
TERMÍNOVANÝ VKLAD V BANKE, podiel: 1/2
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->