Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZG203581
ID oznámenia: 
16160
titul, meno, priezvisko: 
PhDr. RICHARD PAVLOVIČ, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen správnej rady Ústavu pamäti národa
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MINISTERSTVO VNÚTRA SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
POZEMOK; kat. územie ČIRČ; číslo LV: 1364; podiel: 1124859/9999999999
POZEMOK; kat. územie ČIRČ; číslo LV: 1364; podiel: 14064074/99999999999
POZEMOK; kat. územie ČIRČ; číslo LV: 1432; podiel: 1460738/9999999999
POZEMOK; kat. územie ČIRČ; číslo LV: 1433; podiel: 1476560/9999999999
POZEMOK; kat. územie KYJOV; číslo LV: 1656; podiel: 2/364875
POZEMOK; kat. územie KYJOV; číslo LV: 1655; podiel: 2/364875
POZEMOK; kat. územie KYJOV; číslo LV: 1572; podiel: 10/840
POZEMOK; kat. územie KYJOV; číslo LV: 1571; podiel: 10/840
POZEMOK; kat. územie KYJOV; číslo LV: 1254; podiel: 2/354375
POZEMOK; kat. územie KYJOV; číslo LV: 1254; podiel: 29/64800
POZEMOK; kat. územie KYJOV; číslo LV: 1010; podiel: 6496/107520
POZEMOK; kat. územie ĽUBOTÍN; číslo LV: 1738; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie PUSTÉ POLE; číslo LV: 515; podiel: 180/22680
POZEMOK; kat. územie PUSTÉ POLE; číslo LV: 374; podiel: 1124859/9999999999
POZEMOK; kat. územie PUSTÉ POLE; číslo LV: 374; podiel: 1406074/9999999999
POZEMOK; kat. územie PUSTÉ POLE; číslo LV: 346; podiel: 1124859/9999999999
POZEMOK; kat. územie PUSTÉ POLE; číslo LV: 346; podiel: 1406674/9999999999
POZEMOK; kat. územie PUSTÉ POLE; číslo LV: 204; podiel: 1/7
POZEMOK; kat. územie ŠARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 3828; podiel: 6496/107520
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 3763; podiel: 40/560
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 3635; podiel: 1/7112
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 3635; podiel: 1/8890
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 3503; podiel: 544/29400
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 3502; podiel: 544/29400
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 3501; podiel: 544/29400
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 3465; podiel: 40/1792
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 3464; podiel: 40/1792
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 3463; podiel: 1124859/9999999999
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 3463; podiel: 1406074/9999999999
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 3454; podiel: 1124859/9999999999
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 3454; podiel: 1406074/9999999999
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 3453; podiel: 1124859/9999999999
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 3453; podiel: 1406074/9999999999
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 3427; podiel: 456/17920
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 3426; podiel: 456/17920
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 3276; podiel: 20/560
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 3275; podiel: 20/560
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 3274; podiel: 20/560
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 3175; podiel: 46/1120
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 3174; podiel: 46/1120
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 3161; podiel: 544/29400
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 3160; podiel: 544/29400
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 3159; podiel: 544/29400
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 3158; podiel: 244/29400
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 3157; podiel: 544/29400
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 3156; podiel: 544/29400
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 3155; podiel: 544/29400
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 3154; podiel: 544/29400
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 3125; podiel: 1/7
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 3124; podiel: 1/7
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 3067; podiel: 1624/26880
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 2602; podiel: 20/280
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 2601; podiel: 20/280
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 2660; podiel: 20/280
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 2599; podiel: 20/280
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 2598; podiel: 20/280
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 2121; podiel: 1624/26880
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 2120; podiel: 1624/26880
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 2119; podiel: 1624/26880
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 2118; podiel: 1624/26880
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 2117; podiel: 1624/26880
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 2116; podiel: 1624/26880
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 1964; podiel: 1124859/9999999999
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 1846; podiel: 4531746/9999999999
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 1782; podiel: 5/224
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 1735; podiel: 204/14700
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 1502; podiel: 1124859/9999999999
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 1502; podiel: 1406674/9999999999
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 1498; podiel: 540/10080
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 1396; podiel: 1124859/9999999999
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 1396; podiel: 1406074/9999999999
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 1316; podiel: 30/630
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 1257; podiel: 10/210
POZEMOK; kat. územie PUSTÉ POLE; číslo LV: 825; podiel: 1/6
POZEMOK; kat. územie PUSTÉ POLE; číslo LV: 515; podiel: 210/22680
POZEMOK; kat. územie PUSTÉ POLE; číslo LV: 374; podiel: 683508/9999999999
POZEMOK; kat. územie PUSTÉ POLE; číslo LV: 346; podiel: 683508/9999999999
POZEMOK; kat. územie PUSTÉ POLE; číslo LV: 304; podiel: 1/6
POZEMOK; kat. územie ČIRČ; číslo LV: 1333; podiel: 1581342/9999999999
POZEMOK; kat. územie ČIRČ; číslo LV: 1432; podiel: 2130243/9999999999
POZEMOK; kat. územie ČIRČ; číslo LV: 1364; podiel: 683508/9999999999
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 3829; podiel: 35/6720
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 3786; podiel: 35/6720
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 3724; podiel: 35/6720
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 3635; podiel: 5/73152
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 3463; podiel: 683508/9999999999
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 3454; podiel: 683508/9999999999
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 3453; podiel: 683508/9999999999
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 3375; podiel: 350/67200
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 3309; podiel: 70/5376
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 3308; podiel: 70/5376
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 2925; podiel: 70/4032
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 2155; podiel: 350/67200
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 2154; podiel: 350/67200
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 2152; podiel: 350/67200
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 2145; podiel: 350/67200
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 1964; podiel: 683508/9999999999
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 1846; podiel: 1157407/9999999999
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 1502; podiel: 683508/9999999999
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 1396; podiel: 683508/9999999999
POZEMOK; kat. územie SARIŠSKÉ JASTRABIE; číslo LV: 1128; podiel: 35/6720
POZEMOK POD BYTOM; kat. územie PREŠOV; číslo LV: 12547; podiel: 21/1332
BYT; kat. územie PREŠOV; číslo LV: 11726; podiel: 1/2
POZEMOK POD BYTOM; kat. územie PREŠOV; číslo LV: 11752; podiel: 75/24324
BYT; kat. územie PREŠOV; číslo LV: 11751; podiel: 1/4
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->