Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC141785
ID oznámenia: 
8236
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. RICHARD GALOVIČ
oznámenie za rok: 
2014
oznámenie bolo podané: 
k 31. marcu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen dozornej rady štátneho podniku, ktorého do funkcie ustanovuje štát (VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, Š.P., BRATISLAVA)
príjmy za rok 2014: 
2348 € (z výkonu verejnej funkcie), 26500 € (iné)
paušálne náhrady za rok 2014: 
neuvedené (z výkonu verejnej funkcie), neuvedené (iné)
ostatné príjmy za rok 2014: 
neuvedené
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
nie
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SLOVENSKÝ ZVÄZ KANOISTIKY NA DIVOKEJ VODE
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
KONATEĽ
(INPULSE, S.R.O.)
KONATEĽ
(SPORT MANAGEMENT COMPANYM, S.R.O.)
KONATEĽ
(SERVICES MANAGEMENT COMPANY)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM S POZEMKOM; kat. územie 529494 RUSOVCE; číslo parcely: 1287/57,180; LV č. 1424; podiel: 100 %
hnuteľný majetok, majetkové právo alebo iná majetková hodnota, existujúce záväzky, ktorých menovitá hodnota, bežná cena alebo plnenie presahuje 35-násobok minimálnej mzdy: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER

Deň v parlamente

<- ->