Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZD202707
ID oznámenia: 
16038
titul, meno, priezvisko: 
Ing. RASTISLAV PRIMUS
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
riaditeľ štátneho podniku (LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SR ŠTÁTNY PODNIK)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
SZČO
(ING. RASTISLAV PRIMUS)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SR ŠTÁTNY PODNIK
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie CHORVÁTSKY GROB; číslo LV: 2022; podiel: 100%
BYT; kat. územie ZVOLEN; číslo LV: 4766; podiel: 100%
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZVOLEN; číslo LV: 5258; podiel: 100%
RODINNÝ DOM; kat. územie CHORVÁTSKYGROB; číslo LV: 2022; podiel: 100%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: LAND ROVER, rok výroby: 2016, podiel: 100%
ZARIADENIE DOMU, podiel: 100%
ZARIADENIE BYTU, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
VKLAD TICHÉHO SPOLOČNÍKA, podiel: 100%
POSKYTNUTÁ PÔŽIČKA, podiel: 100%
ÚSPORY, podiel: 100%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->