Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203269
ID oznámenia: 
17028
titul, meno, priezvisko: 
Ing. RASTISLAV KUPKA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NAFTA. A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM S PARCELOU; kat. územie BRATISLAVA-VINOHRADY; číslo LV: 6024; podiel: 1/1
REKREAČNÝ DOM S PARCELOU; kat. územie OŠČADNICA; číslo LV: 10942; podiel: 1/1
BYT; kat. územie BYSTRÁ; číslo LV: 818; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 12382; podiel: 1/3
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ZARIADENIE DOMÁCNOSTI, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA ÚČTOCH V BANKÁCH, podiel: 1/1
AKCIE A OBCHODNÉ PODIELY, podiel: 1/1
CENNÉ PAPIERE, podiel: 1/1
POSKYTNUTÉ PÔŽIČKY, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNE ÚVERY A PRIJATÉ PÔŽIČKY, podiel: 1/1, dátum vzniku: 23. 06. 2011
HYPOTEKÁRNE ÚVERY A PRIJATÉ PÔŽIČKY, podiel: 1/1, dátum vzniku: 13. 03. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->