Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B202422
ID oznámenia: 
16654
titul, meno, priezvisko: 
MUDr. RICHARD RAŠI, PhD, MPH
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
člen vlády Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
60977 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN PREDSTAVENSTVA
(VÝCHODOSLOVENSKÁ INVESTIČNÁ AGENTÚRA)
požitky: BEZ PRÍJMU
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie KOŠICE-ZÁPAD TERASA; číslo LV: 13956; podiel: 50%
GARÁŽ; kat. územie KOŠICE-ZÁPAD TERASA; číslo LV: 14635; podiel: 50%
POZEMOK S RODINNÝM DOMOM; kat. územie KOŠICE-BARCA; číslo LV: 934; podiel: 50%
BYT; kat. územie KOŠICE-TERASA; číslo LV: 16060, 15771; podiel: 50%
ZÁHRADA; kat. územie KOŠICE-BARCA; číslo LV: 918; podiel: 50%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
CENNÝ PAPIER, podiel: 100%
FINANČNÉ ÚSPORY, podiel: 50%
existencia záväzku: 
PÔŽIČKA, podiel: 100%, dátum vzniku: 04. 03. 2017
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->