Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B202457
ID oznámenia: 
15341
titul, meno, priezvisko: 
Ing. RADOVAN SLOBODA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
KONATEĽ
(RIGOS SLOVAKIA S.R.O.)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
RIGOS SLOVAKIA S.R.O.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PREDSEDA
(TC BASELINE BANSKÁ BYSTRICA O.Z.)
požitky: ŽIADNE
ČLEN
(KOMISIA MSZ PRE ŠPORT, VOĽNÝ ČAS A MLÁDEŽ)
požitky: ODMENA
ČLEN
(KOMISIA ŠKOLSTVA A ŠPORTU PRI ZAST. BBSK)
požitky: ODMENA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
PODIEL PRIESTROU NA SPOLOČNYCH ČASTIACH A SPOLOČNÝCH PRIESTOROCH; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 8303; podiel: 7853/91134
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 8343; podiel: 1/1
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 8303; podiel: 1/1
PODIEL PRIESTORU NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH A SPOLOČNÝCH PRIESTOROCH; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 8303; podiel: 2118/91134
BYT; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 8303; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PENIAZE NA ÚČTOCH, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->